Bažnyčios naujienos

Gruodžio 8 dieną švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę.

 

Sekmadienį – III Advento sekmadienis. Šią dieną bažnyčiose bus renkamos aukos Carito tarnystei: parapijos (rektorato) labdaringoms veikloms, Vilniaus arkivyskupijos Caritui ir Lietuvos Caritui.

 

Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m.

Rarotų šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. Adventas

 

Kalendorius:

Gruodžio 8, 15, 22, 29 d. 12.00 val. Advento ir Kalėdų laiko vargonų muzikos koncertai Arkikatedroje VOX ORGANI CATHEDRALIS

Gruodžio 9–11 d. Advento rekolekcijos bibliodramos būdu su VU sielovados komanda

Gruodžio 9–11 d. Advento rekolekcijos studentams „Turėti apsčiai gyvenimo“ Senųjų Trakų vienuolyne

Gruodžio 9 d. 18.40 val. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija kviečia: į adventą su Taizé giesmėmis

Gruodžio 9 d. 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje

Gruodžio 10 d. 10.00 val. Vyrai kviečiami į Gailestingumo kelią Vilniuje

Gruodžio 10 d. 14.00 val. Labdaros koncertas „Drauge su senjorais“ Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje

Gruodžio 10 d. 14.00 val. Pal. Jurgio Matulaičio kelias Vilniuje

Gruodžio 10 d. 20.00 val. Choro „Adoramus“ adventinis koncertas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje

Gruodžio 11 d. 10.00 val. LJD choro koncertas Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje

Gruodžio 11 d. 17.00 val. Adventinis padėkos vakaras su žurnalu „Kelionė“

Gruodžio 11 d. 18.30 val. Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ Bernardinų bažnyčioje Vilniuje

Gruodžio 12 d. 18.00 val. Adventinis maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Gruodžio 13 d. 18.30 val. Šlovinimo ir maldos vakaras Vilniaus Išganytojo bažnyčioje

Gruodžio 16–18 d. Advento rekolekcijos Pranciškonų vienuolyne Vilniuje

Gruodžio 17 d. 12.00 val. Katedros varpinėje atidarome Barboros Radvilaitės 500–osioms gimimo metinėms skirta paroda „Barbora etc.“

Gruodžio 17 d. 12.00 val. Kalėdinės šeimų dirbtuvės „Prakartėlės džiaugsmas“ Bažnytinio paveldo muziejuje

Gruodžio 17 d. 17.00 val. Ateitininkai organizuoja kalėdinį šachmatų turnyrą

Gruodžio 31 d. 12.00 val. Ekskursija po parodą „Barbora etc“ Katedros varpinėje

Gruodžio 31 d. 15.30 val. Šventinė atradimų ekskursija „Apie tai, kas gera: išsaugotas bažnytinis paveldas“

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras jauniems žmonėms padeda susirasti dvasinį palydėtoją

Centre „Bendrakeleiviai“ nemokamos konsultacijos šeimos teisės klausimais (registracija)

Gruodį „Katalikų pasaulio leidinių“ knygynuose Vilniuje – 20proc. nuolaida leidyklos knygoms

Adventui:

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia šeimas per akciją „Advento kalendorius kitaip“ paremti vargstančias šeimas

Lietuvos Biblijos draugija kviečia įsigyti kalėdinių knygų vaikams

„Trijų Karalių kelionė“ – knygelė su stalo žaidimu vaikams (Magnificat leidiniai)

Žurnalo „Bitutė“ redakcija sukūrė Advento kalendorių vaikams

Marijos Tarnaitės seserys kviečia kiekvieną Advento dieną apmąstyti su Mergele Marija

Lietuvos Šeimos centras siūlo klausimų sąrašą jaukiems šeimos pokalbiams prie stalo

Advento kalendorius vaikams, kurį siūlo Vilniaus Kalvarijų parapija

Advento šeštadieniais po vakaro Mišių Vilniaus Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje broliai dominikonai giedos iškilmingus mišparus

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:

Ieško savanorių kalėdinėms akcijoms ir mugėms

Prie akcijos „Advento kalendorius kitaip“ prisijungė 45 šeimos. Dar tiek pat šeimų laukiama, kurios padėtų sunkumus patiriančioms šeimoms

Vilniaus Visų Šventųjų parapija kasmet prieš Kalėdas pradžiugina Laikinųjų namų gyventojus

„Šeimų draugystės“ susitikime dalyvavo beveik 100 lietuvių ir ukrainiečių (nuotraukos)

Nuotraukos, įspūdžiai:

Apie dailininko Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių parodą „Mūsų šventovės“ Seminarijoje

„Namų Bažnyčios“ Advento susikaupimo diena Parudaminyje

Katedros bendruomenės rekolekcijos Baltriškėse

Naujienos iš interneto