Atmintis saugo Lietuvos laisvės kelio istoriją

Alfredo Girdziušo fotografijų parodos atidarymo akimirka ir filmo peržiūra Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Pijaus Girdziušo nuotr.

Lietuvos laisvės kelias nebuvo trumpas ir lengvas, jis pažymėtas ir džiaugsmu, ir skausmu. Daugelis vyresnių žmonių jį matė ir jame dalyvavo, o jaunoji karta apie jį žino iš vyresnės kartos pasakojimų. Rugpjūčio 31-ąją minime Laisvės dieną, kadangi šią dieną 1993 m. iš Lietuvos buvo išvesti paskutiniai sovietiniai kariniai daliniai.

Laisvės dienai paminėti rugpjūčio mėnesį Vilniaus televizijos bokšto ir Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės galerijose veiks Alfredo Girdziušo (1948–2015) fotografijų paroda „Gyvasis Sausis. Atminty ir širdy“, kurią surengė autoriaus vaikai Ūla ir Pijus ir skyrė ją savo Tėvo atminimui.

Televizijos bokšte rodomo filmo (skaitmeninės parodos dalies) kadrai, kuriuose pašnekovai dalijasi prisiminimais apie Alfredą Girdziušą ir Sausio 13-ąją. Pijaus Girdziušo nuotr.
Televizijos bokšte rodomo filmo (skaitmeninės parodos dalies) kadrai, kuriuose pašnekovai dalijasi prisiminimais apie Alfredą Girdziušą ir Sausio 13-ąją. Pijaus Girdziušo nuotr.

Fotografijų autorius Alfredas Girdziušas nuo 1980 m. dirbo žurnalistinį darbą įvairiuose Lietuvos leidiniuose, vedė fotografijos pamokas, Lietuvoje ir užsienyje rengė personalines parodas. Rašė straipsnius, kuriuose daug dėmesio skyrė partizanams, tremtiniams, politiniams kaliniams, laisvės gynėjams. Autorius apdovanotas įvairių kūrybinių bei visuomeninių organizacijų diplomais, padėkomis, Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo diplomu už visuomeninę veiklą, jam suteiktas Meno kūrėjo statusas ir Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos garbės nario vardas.

Paroda „Gyvasis Sausis. Atminty ir širdy“ primena mums mūsų laisvės kelią, kurį pasirinkome prieš 30 metų. Ji pasakoja žiūrovui apie įvykius, kuriuos Lietuvai teko patirti lemtingąjį 1991-ųjų sausį. Šis Sausis ligi šiol tebėra gyvas daugelio žmonių atmintyje ir širdyje. Tuomet žmonės, sutelkę jėgas ir ryžtą, pasipriešino sovietinei agresijai ir apgynė savo laisvę. Parodos nuotraukose užfiksuoti tų dienų įvykiai bei žmonių drąsa, atsidavimas, susitelkimas ir vienybė.

Vilniaus televizijos bokšte ir Vilniaus įgulos karininkų ramovėje eksponuojamos skirtingos nuotraukos. Dalis nuotraukų, siekiant autentiškumo, paliktos neretušuotos ir neredaguotos, su matomais defektais. Tačiau didžioji parodos nuotraukų dalis (apie 100 kadrų) pateikiama skaitmeniniu formatu – pusės valandos trukmės filme, kurį galima pamatyti Televizijos bokšte ir Karininkų ramovėje. Šiame filme taip pat savo prisiminimais dalijasi Sausio 13-osios dalyviai, nuotraukų autoriaus bendražygiai.

Alfredo Girdziušo fotografijų ekspozicija Televizijos bokšte. Pijaus Girdziušo nuotr.

A. Girdziušas dažnai vadinamas Lietuvos laisvės kelio fotometraštininku – už Lietuvos laisvės žingsnių fiksavimą ir nepriklausomybės gynimą jis apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. Jis buvo aktyvus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio narys, dalyvaudavo to meto mitinguose, Sausio mėnesio ir kituose įvykiuose, drąsiai fotografuodavo, neretai pats nukentėdamas: jam teko patirti sovietinių karių smurtą, naktines kratas, buvo sudaužyti fotoaparatai, apšviestos fotojuostos. Daugybę savo nuotraukų ir negatyvų jis tiesiog atiduodavo kitų šalių žurnalistams, taip skleisdamas žinią apie įvykius Lietuvoje. Anot paties autoriaus, 1988–1994 metai buvo patys svarbiausi ir reikšmingiausi jo gyvenime, nes tuomet jis suvokė, jog be gražių kadrų dar yra ir teisingi kadrai.

1988–1991 m. politinių įvykių fotografijos, įamžinusios Lietuvos laisvės kelią, dažnai publikuojamos įvairiuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, naudojamos parodose. Ne vienas tūkstantis šių fotografijų kopijų yra saugoma Lietuvos Respublikos Seime ir naudojama parodoms, faktų įrodymui bei pažintiniais tikslais.

A. Girdziušo nuotraukos yra panaudotos Juozo Girdvainio dokumentinėje knygoje „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“, taip pat Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Parlamento barikadų statytojų knygoje „Parlamento barikados“ ir kituose Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Netrukus jų bus galima išvysti ir rengiamame naujame mokykliniame Lietuvos istorijos vadovėlyje.

Parodą-projektą „Gyvasis Sausis. Atminty ir širdy“ iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, įgyvendino MB „Filmavimo paslaugos“.

 

Ona RAMOŠKAITĖ

Pijaus Girdziušo nuotr.

Naujienos iš interneto