Lietuvių kultūros puoselėtojai Lentvario mieste

Lentvario vidurinės mokyklos mokiniai 1955 m. M. Šimelionis – antroje eilėje pirmas iš dešinės

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16 – kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti jos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje. Lentvario miesto biblioteka norėdama paminėti šią iniciatyvą, savo socialinio tinklo ,,Facebook“ paskyroje parengė virtualią apžvalgą, kurioje pristato Lentvario mieste gyvenusius ir dirbusius savo kraštui Motiejų Šimelionį ir Juozą Abaravičių – lietuvių kultūros ir kalbos puoselėtojus.

Lentvario vidurinės mokyklos mokytojų kolektyvas 1957 m. Pirmoje eilėje ketvirtas iš dešinės M. Šimelionis

Motiejus Šimelionis gimė 1914 m. vasario mėnesį, Lydos apskrityje, Dubinių kaime, valstiečių šeimoje. Mokėsi Dubinių pradinėje mokykloje, vėliau baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1940 m. baigė pedagoginius kursus Kaune. 1945 m. buvo NKVD suimtas ir uždarytas į Vilniaus kalėjimą, buvo tardomas, kankinamas, o vėliau išvežtas į Vorkutos lagerį. 1947 m. vėl buvo grąžintas į Vilniaus kalėjimą, bet čia išteisintas ir paleistas į laisvę kaip nekaltai įskųstas. Nuo 1948 m. buvo paskirtas liaudies švietimo skyriaus inspektoriumi, Trakų apskrityje. Nuo 1950 m. dirbo Lentvario septynmetėje mokykloje mokymo dalies vedėju. 1958 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Tai buvo didelės dvasinės kultūros, taurios sielos žmogus. Tapo reikšmingu kiekvienam, kuris jį savo kelyje sutiko kaip mokytoją, ar kolegą, draugą. Jis labai mylėjo ir gerbė savo kraštą ir jo žmones. 1960 m. suteikiamas Lietuvos nusipelniusio mokytojo vardas. Jo pastangomis įkūrus atskirą lietuvių mokyklą, sugebėjo toliau ugdyti lietuvybę, Lentvarį padaryti lietuviškesniu miestu.

Motiejus Šimelionis

1963 m. rugsėjo 1 d.  M. Šimelionio iniciatyva Lentvaryje įkuriama lietuviška 2-oji vidurinė mokykla, kurioje jis dirbo direktoriaus pavaduotoju iki 1980 metų. 1973 m. gruodžio 20 d. Klevų alėjoje dedamas pirmasis pamatinis akmuo Lentvario naujai lietuvių mokyklai, į kurios pamatus įmontuotas laiškas būsimoms kartoms. 1988 m. gegužę Motiejus Šimelionis mirė. 1989 m. Lentvario 2-oji vidurinė mokykla buvo pavadinta lituanisto, Mokytojo, kuris beveik 40 metų  paskyrė Lentvario mokiniams, Lentvario lietuvių mokyklos įkūrėjo Motiejaus Šimelionio vardu.

Motiejus Šimelionis dešinėje

Juozas Abaravičius gimė 1934 m. balandžio mėnesį Ignalinos rajone, Geistenių kaime. 1954 m. baigė Švenčionėlių pedagoginę mokyklą. 1966 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. Įgijo filologo ir lietuvių kabos bei literatūros mokytojo kvalifikaciją. 1966–1972 m. mokytojavo Trakų rajone Vievio ir Lentvario vidurinėse mokyklose. 1970 – 2003 m. su šeima gyveno Lentvario mieste.  Nuo 1972 – 2003 m. dirbo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto dėstytoju. 1987 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją „Juozo Baltušio stilius (komunikacinio paveikumo problema).“ Nuo 1991 m. Lietuvių filologijos katedroje dirbo vyresniuoju dėstytoju, docentu. 1993 m. Lietuvos mokslų taryba  Juozui Abaravičiui suteikė mokslo laipsnį (daktaro) už filologijos mokslų kandidato apgintą disertaciją. Didžiąją gyvenimo dalį skyrė stilistikos ir lietuvių kalbos kultūros klausimams. 2002 m. Parašė ir išleido knygą „Skyrybos stilistika“. Juozas Abaravičius buvo vienas iš tų stebuklingų dėstytojų, gebančių sausus mokslo dalykus studentams perteikti emocionaliai ir artistiškai.

Dr. Juozas Abaravičius
Dr. Juozo Abaravičiaus knygos „Skyrybos stilistika“ viršelis

Paskaitos docento nebūdavo nuobodžios. Jas praskaidrindavo linksmais pasakojimais iš savo gyvenimo, linksmomis, kažkada girdėtomis istorijomis ar tiesiog lakiais posakiais. Dažnai šie linksmi pasakojimai siejosi su lietuvių kalbos teorija, todėl sunkias mokslo tiesas studentai suvokdavo ir įsimindavo daug lengviau. 2003 m. Juozas Abaravičius netikėtai mirė. Po jo mirties 2004 m. buvo išleista jo parengta knyga „O gyvoji stiliaus reiškinių sklaida?“. Kalbos kultūra ir stilistika buvo didžioji šio žmogaus meilė, kurią jis stengėsi įžiebti ir kitų širdyse. Kviečiame plačiau susipažinti su mūsų parengta apžvalga paspaudus nuorodą https://www.facebook.com/lentvaris.m.biblioteka/videos/3822617587829062

 

Rūta MINKEVIČIENĖ,

Trakų viešosios bibliotekos Lentvario filialo vyr. bibliotekininkė

Naujienos iš interneto