Žurnalisto, ekologo Kęstučio Petkūno 75-erių metų jubiliejus

 Kęstutis Petkūnas švenčia 75-erių metų jubiliejų

Apie vieną neeilinį lentvarietį…

Galvoti ir patriotiškai nusiteikę savo gimtam miestui lentvariečiai, tarkime, savo žurnalistą Kęstutį Petkūną žino neblogai jau ir vien dėlto, kad į medžio, ypač lapuočio, gaminančio deguonį, kirtimą žvelgia labai rimtai ir teisingai. O ir anokia čia paslaptis, nes jis ilgą laiką buvo Trakų rajono ekologas. Bet iki šių atsakingų pareigų dirbo ir kituose darbuose. O mums svarbu, iš kur Kęstutis atėjo į Lentvarį, tad jo garbaus 75-erių metų jubiliejaus proga pristatome šį pasakojimą.

Kęstutis Petkūnas gimė Švenčionių rajone, Aidukų kaime. Tėvas Kazimieras, Švento Kazimiero draugijos pirmininkas, ir trys jo broliai šalia kaimo upelio 1930-aisiais (minint Vytauto Didžiojo mirties metais), pastatė kunigaikščiui paminklą, kuris stovi iki šiol.
Prasidėjo Pirmas pasaulinis karas (1914–1918). Tėtis pateko į vokiečių nelaisvę ir po aštuonerių metų grįžo į to paties rajono Aidukų kaimą, kur sutiko Mariją, būsimą Kęstučio motiną. Aslos troboje tada gyveno Kęstučio tėvai ir ten ėjo vargo mokyklą. Kęstutis pro mažą trobelės langą žiūrėjo į artimą Ilgio ežerą bei rengėsi gyvenimo kelionei. O šalia trobos žydėjo ieva, lyg to labai laukdama.
Kęstutis baigė Vilniaus leng­vosios pramonės technikumą ir buvo nukreiptas į Lentvario kilimų fabriką, kuriam tuo metu vadovavo Jonas Jurkūnas. Kęstutį paskyrė į technikos skyrių, kur jis išvystė racionalizacijos veiklą ir įregistravo septynis išradimus. Kęstutis buvo žinomas ir tarp racionalizatorių SSRS.
1966 m. Trakų rajono laikraštyje „Spartuolis“ ėmėsi žurnalisto plunksnos. Bendradarbiavo su Vilniaus „Vakarinėmis naujienomis“, žurnalu „Mokslas ir technika“, „Komjaunimo tiesa“ ir galiausiai „Lietuvos ryto“ dienraščiu. Buvo „Trakiečių rūpesčiai“ redaktorius. Į pensiją išėjo kaip ekologas. Tačiau jis nesustoja gelbėti gamtos, tas jausmas prabunda, kai neteisėtai kertami medžiai. Eidamas ekologo pareigas rūpinosi tuo metu Trakų rajono ežerais, kurių yra daug. Globojo sužeistą gulbę ir šis faktas jam suteikia gero žmogaus statusą. Įkūrė sveikatos klubą ir pirmas organizavo žiemos maudynes Galvės ežere. Mokyklose ir darželiuose įteisino sveikos gyvensenos programą.
K. Petkūnas turi dvi dukras. Jaunesnioji ruošiasi tapti fotomenininke.
Linkime jam ir toliau būti patriotišku Lentvario žurnalistu, o taip pat ir sveikatos, kurios jis dalykiškai linkėjo ir linki Trakų regiono žmonėms!

 

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

Naujienos iš interneto