Motinos dieną Lentvario bažnyčioje ir šventoriuje…

Neeilinis žydinčios gegužės sekmadienis! Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje per šias šv. Mišias kur kas daugiau tikinčiųjų. Regis, nemažai ir jaunųjų lentvariečių, suvokiančių rūsčių metų neišblaškytą Motinos meilę – amžinąją dvasinę ir ištikimybės vertybę. Daugelio čia apsilankiusių Mamos seniai išėjusios į dausas, todėl bažnyčioje juntamai sklandė didžioji vaikų ir vaikaičių atmintis!

Eglė Jasiukevičienė

Šventoriuje vis pasirodydavo einantieji į katalikų sielos nuoširdų pareiškimą. Tarp jų žinoma lentvarietė, neseniai išleidusi poezijos knygelę „Gyvenimo akimirkos“. Tai – Eglė Jasiukevičienė. Ji dviejų dukrų motina, gili asmenybė, bendradarbiavusi „Trakų žemės“ puslapiuose, o ir, apskritai, geras, jautrus žmogus.

Lentvario temtinių bendrijos nariai (iš kairės) Alfonsas Dauda ir Viktoras Rainys

Bažnyčioje, Kristaus namuose, oriai pastebėjau Lentvario tremtinių bendrijos aktyvius narius Alfonsą Daudą ir Viktorą Rainį, prievartos Sibire susitikusius su badu ir net mirtimi, o grįžus į juos tada krikščioniškai priėmusį Lentvarį, besikūrusius jame su žymiu lietuvišku darbštumu.

 

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS, Lentvaris

Autoriaus nuotr.

 

Naujienos iš interneto