Mons. Vytautas Pranciškus Rūkas švenčia 94-ąjį gimtadienį

Mons. Vytautas Pranciškus Rūkas. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Trakų bazilikos emeritas mons. Vytautas Pranciškus Rūkas švenčia 94-ąjį gimtadienį. Gimęs prie Garliavos, Pagirių kaime. Yra baigęs Kauno kunigų seminariją bei Panevėžio muzikos mokyklą. Pastoracinį darbą dirbo Švenčionyse, Ignalinoje, Vidiškėse, Šumske, o 1966 metų rudenį atvyko į Trakus. Ir taip liko iki šios dienos.

Visus monsinjoro darbus sunku įvardyti: atrastas ir išsaugotas bazilikos aukso lobynas, pastatyti parapijos jaunimo namai, išsaugota apie 500 bažnytinio paveldo vertybių. 2000 m. suteiktas monsinjoro titulas, o 2005 metais – Trakų garbės piliečio vardas. 2001 metais apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.

Būdamas garbingo amžiaus, emeritas mons. Vytautas Pranciškus Rūkas klauso išpažinčių, dalyvauja šv. Mišiose. Parapijiečiai sveikina garbingąjį monsinjorą 94-ojo gimtadienio proga ir linki jam Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – palaimos ir sveikatos.

TŽ informacija

Naujienos iš interneto