2017 metų SADM darbų kraitis: nuo „Sodros“ rezervo iki lankstaus darbo

769_e92f4e4f1813288978aba4a6844473c6

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – ministerijų, kurios per 2017 metus įvykdė daugiausiai užsibrėžtų Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, trejetuke. Taip pat svariai prisidėta ir prie daugelio kitų ministerijų nuveiktų darbų.

Šios programos plano įgyvendinimo ataskaita aptarta pirmadienį Vyriausybės pasitarime.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija per 2017 metus parengė svarbių teisės aktų iš įvairių sričių, dauguma jau įsigaliojo, kiti pateikti Seimui.

Buvo parengta teisinė bazė nuo 2018 metų skirti išmoką vaikui („vaiko pinigus“) visiems vaikams, o nepasiturinčios ir gausios šeimos gaus didesnes nei iki šiol išmokas. Išmokai vaikui mokėti iš valstybės biudžeto skirta apie 232 mln. eurų. Šiuo metu jau pateikta per 173 tūkst. prašymų. Kokiam vaikų skaičiui bus skirti ,,vaiko pinigai“, paaiškės pasibaigus I metų ketvirčiui. Išmoką vaikui numatoma nuosekliai didinti.

Taip pat įsigaliojo pokyčiai ir piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams srityje. Nuo šiol vaikus auginančios šeimos gaus didesnę socialinę pašalpą bei būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas, nes nuo 102 iki 122 eurų padidėjo ne tik valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, bet ir, skiriant paramą, išmoka vaikui („vaiko pinigai“) nebus įskaitoma į šeimos gaunamas pajamas. Be to, siekiant skatinti dirbančių ir piniginę socialinę paramą gaunančių žmonių motyvaciją dirbti, kad padidėjus atlyginimui, neįvyktų staigus gaunamos socialinės paramos sumažėjimas, skiriant minėtą paramą, į šeimos (asmens) pajamas nebus įskaitoma dalis darbo užmokesčio (atsižvelgiant į šeimos struktūrą, nuo 15 iki 35 proc.).

Darbo srityje viena svarbiausių 2017 metų užduočių – atlikta Lietuvos ir ES valstybių darbo užmokesčio (taip pat ir MMA) bei darbo užmokesčiui įtaką turinčių veiksnių analizė, kurios pagrindu minimalusis valandinis atlygis padidintas 2,45 euro, o minimalioji mėnesinė alga nuo 380 eurų iki 400 eurų. MMA padidinimas palietė apie 264 tūkst. darbuotojų. MMA sudaro 47,6 procento nuo 2017 metų vidutinio darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių). Paskutinį kartą MMA buvo didintas nuo 2016 m. liepos 1 d. Be to, Darbo kodeksu nuo liepos įteisintos įvairios lankstaus darbo formos, kurios sudaro daugiau galimybių sudaryti tinkamiausią darbo sutartį atsižvelgiant į darbo vietą, sezoniškumą, pobūdį.

Prie skurdo mažinimo prisidėjo valstybės remiamų pajamų sumos padidinimas nuo 102 iki 122 eurų. Paskutinį kartą šis dydis buvo keltas 2009 metais. Tai leido daugiau nedideles pajamas gaunančių žmonių pretenduoti į paramą. Socialinė pašalpa padidės apie 80 tūkst. žmonių, o naujai teisę į ją įgys apie 40 tūkst. žmonių. Teisę gauti kompensacijas už būsto šildymo ir karšto vandens išlaidas papildomai įgys apie 43 tūkst. šalies gyventojų. Teisę gauti nemokamą maitinimą įgis mokiniai iš nepasiturinčių šeimų, kuriose pajamos vienam nariui mažesnės negu 183 eurai (dabar 153 eurai), ir nemokamą maitinimą galės gauti apie 77 tūkst. mokinių (dabar gauna 58,2 tūkst.).

Šis dydis, taip pat bazinė socialinė išmoka, šalpos pensijų bazė, tikslinių kompensacijų bazė nuo 2019 metų bus susieta su minimalių vartojimo poreikių krepšeliu, kuris atsižvelgiant į infliaciją bus perskaičiuojamas kiekvienais metais. Nuo šių metų jau padidintas šalpos pensijų bazės dydis nuo 112 iki 130 eurų. Tai palietė daugiau nei 60 tūkst. žmonių.

Socialinio draudimo srityje žengtas svarbus žingsnis, norint sukaupti lėšų rezervą. Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtiems Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatams. Rezervinis fondas padidins „Sodros“ biudžeto stabilumą, kaupiant piniginius išteklius, reikalingus įvairių rūšių socialinio draudimo išmokoms finansuoti, kai „Sodros“ biudžete joms trūksta lėšų. Tvirtinant 2018 m. „Sodros“ biudžetą suplanuota į „Sodros“ rezervą pervesti apie 200 mln. eurų. Taip pat padidintos nedarbo socialinio draudimo išmokos, jas gali gauti daugiau žmonių, taip padedant išvengti skurdo spąstų netekus darbo. 2017 metais nedarbo išmokoms skirta 10 mln. Eur daugiau nei 2016 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus, kuriems Vyriausybė pritarė ir perdavė įstatymų leidėjui – Seimui. Šis įstatymas apibrėš darbo su jaunimu sistemą, jos vykdymo principus ir formas, padės tobulinti institucijų, dirbančių jaunimo srityje, veiklą ir funkcijas. Nuo 2018 m. bus pradėtas finansuoti gatvės ir mobilus darbas su jaunimu, leisiantis pasiekti atskirtyje gyvenančius jaunuolius bei plėtoti darbą su jaunimu gatvėje arba suteikti jam paslaugas ar reikalingas konsultacijas jas privedant prie jo, bet nelaukiant kol jis pats kreipsis į atitinkamas įstaigas. 2018 m. taip pat didinamas finansavimas atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių plėtrai, siekiant užtikrinti, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų jaunimo laisvalaikio ir užimtumo galimybių.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Šaltinis – http://socmin.lrv.lt/lt/news/view_item/id.485.

Naujienos iš interneto