PAVYZDYS BĖGLIAMS IR SILPUOLIAMS

21768596_1735715306447296_687580250697186631_o

ČIA
Lentvario tremtinių bendruomenės iškilios narės BRONĖS DAUDIENĖS garbingas jubiliejus, aiškiausiai pabrėžęs, jogei giminės sveika valia bei atmintis ir yra Tautos šventa istorija, kurią raudonveidžiams redaguoti pritrūksta Motinos – Lietuvos – deguonies.

BRONĖ – grynakraujė dzūkė ir jos vyras, tų pačių 1948 metų tremtinys, ALFONSAS DAUDA, kilę iš vieno Varėnos rajono BURBONIŲ kaimo, kur šiandien šeimininkauja liuosas vėjas, vis paklysdamas to pavieto miške ties budinčiu žilu Piliakalniu, gerai menančiu BRONĖS brolį, Lietuvos partizaną ir poetą STASĮ KUODZEVIČIŲ (Stasys Kuodzevičius, „Priimk, Tėvyne, mano kuklią auką“, Vilnius: BALTO print, 2013, 324 p.)

Tokia buvo okupantų misija: Tremtinius – krašto žiedą – į giltinės stovyklas, o jų kaimus ištrinti iš Tėviškės paviršiaus.
Bet, kur rūsti lemtis temėtė Tremtinio gyvybingą Sėklą, ten dygo Grįžusių Tėvynėn naujos sodybos.
Ir, aišku, DAUDŲ poros doromis rankomis sutverta Lentvaryje, kur vystosi nemirtingas derlius – du sūnūs, dukra, anūkai ir proanūkiai.
Ir ištikimybė tai Žemei, kurią mylėjo ir didvyriškai gynė Protėviai.

Jonas POČEPAVIČIUS
2017 09 23

21688308_1735715716447255_6308572677135612938_o 21753431_1735716156447211_811476388544623822_o 21762563_1735704269781733_3433970935195611164_o 21762675_1735718349780325_7778601017248210336_o 21762676_1735713976447429_2648992338547040052_o21765408_1735705349781625_2577342228963494282_o 21765515_1735705009781659_3191543195378051673_o 21765557_1735720279780132_7244559969243137203_o 21765843_1735716613113832_3989487195283467434_o21768630_1735711339781026_7941052667940678069_o 21949965_1735712369780923_625444693171230849_o 21950173_1735720723113421_7043752767347622762_o 21951002_1735704009781759_2424091260306959960_o 21993155_1735721233113370_2738495315704555069_o

Naujienos iš interneto