KVIETIMAS dalyvauti geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkurse

langine

Etninės kultūros globos taryba  kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija skelbia 2017 METAIS GERIAUSIAI TRADICIJAS PUOSELĖJUSIOS ETNOGRAFINIO REGIONO SENIŪNIJOS KONKURSĄ. Šiai metais konkursas skiriamas Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų  bei ateinančių Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio paminėjimo įprasminimui.

Konkurso tikslas – skatinti seniūnijas prisidėti prie etnografinių regionų tradicijų išsaugojimo, sklaidos ir populiarinimo. Taip pat konkurso organizatoriai siekia atkreipti visuomenės dėmesį į tokias vertybes kaip žmonių bendruomenės darnus sugyvenimas, harmoningas ryšys su gamta ir visa supančia aplinka.

Konkurse dalyvauti kviečiamos visos Lietuvos – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos – seniūnijos. Organizatoriai ragina aktyvius seniūnijų atstovus iki šių metų spalio 15 dienos užpildyti dalyvio anketą (ją galima rasti Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos tinklapyje: http://www.seniunai.lt/naujienos/item/986) ir Etninės kultūros globos tarybos veidaknygėje: https://www.facebook.com/etnotaryba/posts/2012838772287014).

Šiais metais konkurse dalyvaujančios seniūnijos bus vertinamos atsižvelgiant į šiuo kriterijus:

  • kiek ir kokių seniūnijoje organizuota tradicinių (etnokultūrinių) renginių;
  • ar skirta dėmesio tautinio kostiumo puoselėjimui;
  • ar atkreiptas žvilgsnis į seniūnijos teritorijoje dunksančius piliakalnius – ar švęstos ant (prie) jų kalendorinės ir valstybinės šventės, ar rūpintasi jų priežiūra, ar stengtasi skleisti apie juos informaciją;
  • kiek dėmesio skirta istorinių vietovardžių saugojimui ir įpaminklinimui;
  • kokiomis kitomis formomis puoselėta etninė kultūra (galbūt seniūnija gali pasigirti etnokultūrines tradicijas tęsiančiomis sodybomis, galbūt vyksta tradicinių amatų mokymai ir t.t.)
  • ar tradicijos puoselėtos kūrybiškai;
  • ar etnokultūriniame gyvenime dalyvavo didelė seniūnijoje gyvenančių žmonių dalis, ar šis gyvenimas buvo įdomus jaunimui;
  • ar darni buvo seniūnijoje gyvenančių šeimų ir veikiančių bendruomenių, visuomeninių organizacijų, klubų, mokyklų, kultūros centrų, parapijų veikla;
  • ar seniūnija bendradarbiavo su kitomis etnografinio regiono seniūnijomis.

2015 metais vykęs geriausiai tradicijas puoselėjusios seniūnijos konkursas susilaukė didelio pasisekimo. Konkursą laimėjusių seniūnijų atstovai, 2016 metų gruodžio 14 d. susirinkę į Rumšiškėse vykusį baigiamąjį konkurso renginį, labai džiaugėsi įvertinimais už tradicijų, žmogaus gyvenimą pripildančių ypatingu prasmės jausmu, puoselėjimą.

EKGT informacija

Naujienos iš interneto