Seimas svarstys siūlymą 2018 metus paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais

thumb.php

Seimas nusprendė svarstyti nutarimo projektą, kuriuo siūloma 2018 metus paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais (projektas Nr. XIIIP-371(2). Po pateikimo projektui pritarė 53, prieš balsavo vienas, susilaikė 7 Seimo nariai. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas, projektą plenariniame posėdyje nuspręsta svarstyti balandžio 6 d.

Teikiamu projektu Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metais bus švenčiamas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus, pabrėždamas, kad Trakų šventovė ir joje esantis malonėmis garsėjantis Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas glaudžiai susiję su Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu Vytautu ir Lietuvos valstybingumo istorija, yra neatskiriama Lietuvos dvasinio ir kultūrinio gyvenimo dalis,

Nutarimo projektu primenama, kad Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas yra seniausias Dievo Motinos paveikslas Lietuvoje, pirmasis Romos Popiežiaus karūnuotas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir antrasis Abiejų Tautų Respublikoje, paveikslo karūnavimas atspindi Lietuvos svarbos pripažinimą, taip pat atmindamas, kad Trakų šventovėje minimi Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Trakinės) atlaidai yra seniausi ir iškiliausi pagarbos Dievo Motinai Lietuvoje ženklai.

Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas yra gerbiamas katalikų, stačiatikių bei musulmonų, o Trakų šventovė nuo seno gausiai lankoma piligrimų iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų kraštų.

Nutarimo projektu Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei, edukacinei, piligriminei ir turistinei veiklai, siūlo paskelbti 2018 metus Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais.

Vyriausybei siūloma iki 2017 m. birželio 1 d. patvirtinti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo planą ir valstybės biudžete numatyti lėšų jam įgyvendinti.

LR Seimo informacija

Naujienos iš interneto