Trakai aktyviai formuos įvaizdžio strategiją

Apie Trakų įvaizdį diskutavo (iš kairės): Trakų klebonas dekanas J. Varaneckas, Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius G. Abaravičius, Trakų istorijos muziejaus direktorius V. Poviliūnas, merės patarėja D. Dubauskaitė-Semionovė, merė E. Rudelienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja S. Žilionienė
Apie Trakų įvaizdį diskutavo (iš kairės): Trakų klebonas dekanas J. Varaneckas, Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius G. Abaravičius, Trakų istorijos muziejaus direktorius V. Poviliūnas, merės patarėja D. Dubauskaitė-Semionovė, merė E. Rudelienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja S. Žilionienė

Spalio 26 d. pirmąjį posėdį surengė Trakų rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo grupė, kuriai vadovauja rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.

Ši grupė buvo suformuota rugsėjo pabaigoje, siekiant parengti rajono įvaizdžio strategiją, jo formavimo kryptis, prioritetus bei siekti jos įgyvendinimo.

Bendrą Trakų ir jų prieigų kraštovaizdžio bei objektų tvarkymo viziją pristatė savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana Žilionienė. Ji aptarė rengiamus  pėsčiųjų-dviračių takų Lukos bei Totoriškių pakrantėse projektus, planuojamą rengti miškotvarkos projektą pagal patvirtintą „Arakalnio (vadinanamo Rėkalniu) Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams“ detalųjį planą. Juos parengus ir įgyvendinus, Trakų įvaizdis pastebimai pagerėtų.

Dviračių takai tarsi apjuostų miestą, ši vieta būtų dar patrauklesnė  laisvalaikiui bei poilsiui. Atnaujinta, su įrengta šiuolaikiška infrastruktūra senoji Rėkalnio estrada būtų ne tik prikelta iš naujo gyventi, bet ir taptų dar viena kultūros renginių, laisvalaikio vieta bei  natūraliai jungtųsi su vietos gyventojų ir ypač svečių pamėgtu Akmenos paplūdimiu.

Apie parkavimo tvarkos Trakuose pakeitimus bei eismo senamiestyje pertvarkymą, rengiamą vieningą prekybos paviljonų koncepciją kalbėjo Architektūros skyriaus vedėjas Povilas Montvila.

Apie reklamos bei prekybos įrangos atnaujinimo problemas pasisakė Trakų turizmo informacijos  centro darbuotoja Viktorija Podlipajeva. Lietuvos karaimų religinės bendruomenės vadovas Jurijus Špakovski pristatė bendruomenės projektą, kuris atgaivintų vadinamąjį karaimų miestą Trakų senamiestyje, didintų jo žinomumą, patrauklumą bei stiprintų karaimų tapatybę.

Posėdyje aktyviai dalyvavo į grupės svarstomą problematiką įsijungę Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius Gintaras Abaravičius, Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus  Poviliūnas, Aukštadvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas dekanas Jonas Varaneckas.

G. Abaravičius, V. Poviliūnas paragino apsispręsti, ką Trakuose saugome ir ryžtingiau nuo menkaverčių krūmų, medžių atverti Trakų kraštovaizdį, poilsiui ir transportui labiau išnaudoti ežerų potencialą, galvoti apie pakeliamų tiltų įrengimą. Tokiu miesto „atvėrimu“ pasauliui pasidžiaugė klebonas J. Varaneckas, pastebėjęs, jog, pasirodo, Trakuose daug ką norint galima pakeisti.

Siekiant tobulinti Trakų įvaizdį, laukiami gyventojų pasiūlymai, idėjos, sumanymai, kuriuos galima pateikti rajono savivaldybės merei.
 

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Naujienos iš interneto