Švietimo ir mokslo ministerija: būtina kelti mokslininkų atlyginimus ir doktorantų stipendijas

thumb

Svarstant 2017 m. valstybės biudžetą Švietimo ir mokslo ministerija siūlo didinti mokslininkų atlyginimus ir doktorantų stipendijas.

Kaip pabrėžia švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, spalio 26 d. nagrinėjant 2017 m. valstybės biudžeto projektą, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymui papildomai skirti 6,2 mln. eurų – mokslininkų atlyginimams ir 2 mln. eurų – doktorantų stipendijoms. „Tikimės, kad tokiam siūlymui pritars Seimas ir Vyriausybė“, – sako ministrė.

„Švietimo ir mokslo ministerija yra ne kartą siūliusi kelti mokslininkų atlyginimus, tačiau šie siūlymai iki šiol įgyvendinti nebuvo, – sako ministrė A. Pitrėnienė. – Tai daryti būtina, jei norime, kad mūsų mokslas ir ekonomika taptų konkurencinga tarptautinėje erdvėje, mūsų gabus akademinis jaunimas pasirinktų studijuotų doktorantūrą Lietuvoje ir po jos pasiliktų dirbti mūsų mokslo centruose. Konkurencingi atlyginimai taip pat padėtų susigrąžinti mūsų protus, šiuo metu mokslinei karjerai dėl ekonominių priežasčių pasirinkusius užsienio šalis.“

Šių metų birželio mėnesį ministerija buvo Vyriausybei pateikusi siūlymą nuo 2017 m. valstybiniuose mokslinių tyrimų institutuose dirbančių mokslininkų atlyginimų apatines ribas didinti iki 702,9 euro. Šiuo metu mokslo darbuotojų ir tyrėjų apatinės atlyginimų ribos sudaro 468,6 euro, tad pakiltų 50 proc., o vyresniųjų mokslo darbuotojų – 553,8 euro, tad didėtų 27 proc. Tokiam mokslininkų algų kėlimui 2017 m. iš valstybės biudžeto būtų reikėję 3,09 mln. eurų.

Sprendimas kelti mokslininkų algas siūlytas siekiant subalansuoti mokslo ir studijų institucijų darbuotojų ir doktorantų atlyginimų bei stipendijų sistemą. 2015 m. padidinus stipendijas doktorantams, atitinkamai turėtų augti ir jaunų mokslininkų algos, kad gabūs jaunuoliai būtų motyvuoti Lietuvoje įgyti mokslo laipsnį ir pradėti mokslininko karjerą. Nuo 2015 m. spalio mėnesio doktorantų stipendijos didėjo ketvirtadaliu: dabar pirmųjų metų doktorantai gauna 395,2 euro stipendiją, o vėlesniais studijų metais – 456 eurus.

Ministerijos manymu, doktorantų stipendijas reikėtų didinti ir toliau. Po pakėlimo stipendijos vis dar nesiekia neto vidutinio darbo užmokesčio (584,8 eurų – 2015 m.). Tokia padėtis neskatina gabių ir ambicingų, magistro laipsnį įgijusių asmenų rinktis mokslininko karjerą, o tai kelia grėsmę per pastaruosius metus padarytų investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūrą prasmingumui ir šalies konkurencingumui.

Gegužės mėnesį ministerija siūlė nuo 2017 m. padidinti doktorantų stipendijas 20 proc.: pirmųjų metų doktorantų stipendijas – nuo 10,4 iki 12,5 BSI, antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – nuo 12 iki 14,4 BSI. Projektui įgyvendinti 2017 m. iš valstybės biudžeto reikėtų skirti per 2 mln. eurų papildomų lėšų. Taip pat siūlyta vėlesniais metais, atsižvelgiant į šalies finansines galimybes, doktorantų stipendijas laipsniškai didinti taip, kad jos susilygintų su šalies neto vidutiniu darbo užmokesčiu.

Pasaulinė praktika rodo, kad naujais mokslinių tyrimų rezultatais grįstas verslas duoda didžiausią pridedamąją vertę ir lemia spartų šalies BVP augimą. Šiuo metu valstybės moksliniams tyrimams skiriamos lėšos pagal BVP yra dvigubai mažesnės nei ES vidurkis ir neatitinka sektoriaus svarbos siekiant rezultatų pritaikymo rinkos poreikiams ir mokslinių tyrimų kokybės. Tai menkina tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo mastą ir strateginių Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų partnerysčių tarptautinėje erdvėje galimybes.

Dėl nekonkurencingų atlyginimų mokslininko karjera Lietuvoje nėra patraukli, todėl dažnai gabus jaunimas jos Lietuvoje nesirenka. Siekiant didinti tarptautinį konkurencingumą, būtina rasti papildomus valstybės biudžeto išteklius investicijoms į mokslą: doktorantų stipendijoms, tyrėjų atlyginimams, įsijungimui į tarptautinius mokslo tinklus, paramai atžalinėms įmonėms, įsteigtoms komercinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus.

Mokslinius tyrimus vykdančių mokslo ir studijų institucijų darbuotojų atlyginimai nebuvo didinami nuo 2008 metų.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyriaus informacija

Naujienos iš interneto