Skelbimas

savivaldybeparamos fondassavivla

Rengiamas Lentvario miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

 

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. S1-180 „Dėl Lentvario miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.

 

Planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33  LT-21106, Trakai, tel.8(528)-58 300 faks. 8(528) 55 524.

El. paštas: info@trakai.lt

 

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“, A.Goštauto g. 8, Vilnius, faks.  8(5)212 44 59.

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)212 02 69.

El. paštas:  andzelika@urbanistika.lt.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai –

  • nustatyti paviršinių lietaus nuotekų tvarkymo teritorijas;
  • planuojamoje teritorijoje nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis ir priemones, užtikrinant darnią tinklų plėtrą;
  • rezervuoti teritorijas tinklų plėtrai, nustatant planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones bei kitus reikalavimus;
  • numatyti teritorijas paviršinių nuotekų valymo įrenginiams ir vietos nuotekų apskaitos bei taršos stebėsenos punktams įrengti;
  • nustatyti esamų ir planuojamų paviršinių nuotekų išleistuvių baseinų plotus pagal atskiras dangų rūšis;
  • atlikti esamų paviršinių nuotekų tinklų hidraulinius skaičiavimus, įvertinant galimą urbanizuotų teritorijų infrastruktūros plėtrą;
  • numatyti perkrautų ir techninių reikalavimų neatitinkančių paviršinių nuotekų tinklų ruožų, išleistuvių ir hidrotechninių įrenginių rekonstrukciją bei renovaciją;
  • nustatyti esamų ir planuojamų teritorijų, atvirų vandens telkinių naudojimo, tvarkymo ir apsaugos priemones.

Specialiojo plano rengimo etape bus rengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas ir vertinimo ataskaita pagal poreikį.

 

Rengimo terminai – 2014–2019.

Specialiojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Svarstymo ir derinimo tvarka – bendroji.

Informacijos apie specialųjį  planą teikimo tvarka:

Informacija apie specialųjį planą teikia planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33  LT-21106, Trakai, tel.8(528)58 300, faks. 8(528)55 524.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Trakų rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 33  LT-21106, Trakai, raštu visą planavimo procesą. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

 

 

Naujienos iš interneto