Lietuvos kariuomenės vado gen. mjr. Jono Vytauto Žuko kalba

JŪSŲ EKSELENCIJA Lietuvos Respublikos Prezidente,
JŪSŲ EKSCELENCIJA Vilniaus arkivyskupe,
GERBIAMA Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke, Premjere
TAMSTA Krašto apsaugos ministre, generolai, admirole,
Gerbiami svečiai, brangūs kariai,

Gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas
Gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas

Šiandien švenčiame Lietuvos kariuomenės dieną. Kiekvienos laisvos visuomenės ir tautos šventa pareiga – saugoti savo valstybę. Lietuva gali šiandien didžiuotis, kad turi savo kariuomenę pasiryžusią ginti savo šalį.
Minėdami šią dieną privalome prisiminti visus tuos, kurie padėjo galvas už savo šalies nepriklausomybę: ir XIX a. sukilimų dalyvius, ir 1918-20 metų savanorius, Klaipėdos sukilimo dalyvius tremtyje mirusius ir sušaudytus karius, pokario partizanų aukas.
Per visą savo moderniųjų laikų gyvavimo istoriją Lietuvos kariams visada trūkdavo modernios ginkluotės ir gero aprūpinimo, bet mūsų kariuomenės stiprybė visais laikais buvo ne karinėje galioje, bet karių dvasioje ir tikėjime. Kad buvome ir esame stiprūs savo dvasia liudija pasipriešinimas žymiai stipresniems priešams tiek tarpukario Nepriklausomybės kovose, tiek pokario Laisvės kovose, tiek ir ryžtas atkurti Lietuvos kariuomenę 1990-aisiais.
Šiandien esame galingiausio pasaulyje NATO aljanso nariai, šiandien aktyviai vykdome pasirengimą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, šiandien turime jau dvidešimties metų dalyvavimo tarptautinėse misijose patirtį, gebame darniai veikti su savo sąjungininkais ir kitomis šalies jėgos struktūromis. Visa tai liudija, kad kiekvieno ginklo brolio ar sesės, kritusių ar sužeistų kovose už Lietuvos laisvę, auka nebuvo beprasmė, kad ėjome ir einame teisingu keliu.
Šiandien saugumo situacija regione nėra stabili. Visa tai įpareigoja mus stiprinti savo gynybinius pajėgumus, tobulinti gynybos planus ir gerinti sąveiką su mūsų draugais ir partneriais.
Tačiau kaip gerai bebūtume pasirengę, visuomenės parama ir palaikymas mums labai svarbu. Todėl šiandien, naudodamasis proga, noriu padėkoti visuomeninėms organizacijoms, Šaulių sąjungai, atskiriems žmonėms aukojusiems kariuomenei, visiems kariuomenės draugams ir bičiuliams už paramą ir solidarumą.
Jus visus, kaip ir visus Tėvynės gynėjus, nuoširdžiai sveikinu Lietuvos kariuomenės dienos proga. Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems visokeriopos sėkmės ir dvasios stiprybės.
Džiugu ir tai, kad esame išgirsti dėl savo susirūpinimo šalies saugumu, kad nesame vieni. Stiprinant saugumą Baltijos regione, Lietuvoje jau kurį laiką treniruojasi kartu su sąjungininkais suformuotas bataliono dydžio NATO vienetas, kurio karius šiandieną matome ir šioje rikiuotėje.
On the occasion of Lithuanian Armed Forces Day I would like to express my sincere gratitude to our partners – the troops from Denmark, Hungary and the United States – who came to train together with our troops during this difficult time in terms of security, and who are standing here today with us.
Thank you very much to all of you for being here!

Naujienos iš interneto