Kokybiškas interesų atstovavimas – siekiamybė

JRT_Didžiojoje daugumoje savivaldybių (jų Lietuvoje yra šešiasdešimt) jaunimo interesus vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauja Jaunimo reikalų tarybos (JRT), kurios savo darbui efektyvinti ir pastiprinti ir buvo pakviestos į Jaunimo reikalų departamento (JRD) organizuojamus mokymus. Visas veiksmas – interaktyvus susipažinimas tarp Trakų rajone ir Elektrėnuose veikiančių tarybų narių vyko Kernavėje. Skeptikai pasakytų, kad naudos iš panašių mokymų mažai, tačiau optimistai pasidžiaugtų, kad dvejose skirtingose savivaldybėse tuos pačius socialinius vaidmenis atliekantys JRT nariai pradėjo kalbėti viena kalba ir yra pasirengę sau priskirtas funkcijas vykdyti efektyviau nei iki šiol.
Šis susitikimas įvyko dėka JRD projekto „Integruota jaunimo politikos plėtra“, kuriuo yra siekiama jaunimo politiką Lietuvoje paversti jei ne pavyzdine kitoms šalims, tačiau kokybiškesne, nei buvo iki šiol. Kitais žodžiais tariant – užglaistyti trūkumus, pastiprinti silpnąsias vietas, didinti darbinį efektyvumą, atstovaujant jaunimą tiek vietiniu, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Su JRT nariais bendravo ir mokymus vedė lektorė Lina Straukė.
Iš dvylikos Trakų rajono jaunimo reikalų tarybą sudarančių narių dalyvavo trys – Natalija Šidlauskienė, Tomaš Charukevič ir Evelina Kislych. Tuo tarpu iš Elektrėnų savivaldybės, kurioje JRT susiformavo ne taip ir seniai (2013 metais), atvyko keturi nariai, norintys ir galintys savo veiklą paversti dar rezultatyvesne, nei buvo iki šiol.
Lektorė kai kuriuos narius supažindino naujai, kitiems priminė JRT veiklos kryptis, kurios yra analizuoti, siūlyti ir inicijuoti ir vertinti. Mokymų metu taip pat buvo pabrėžta, kad itin svarbu, kad JRT būtų komanda. „Kuo skirtingesni JRT nariai, tuo efektyvesnis darbas“, – teigė L. Straukė. Atlikus testą, nustatyta, kad mokymuose dalyvavusių JRT narių dauguma pagal tipus yra formuotojai, kompanijos žmonės. Taip pat buvo nustatyta, kad dalis narių yra lyderiai, kritikai. Šis ir visi kiti atlikti testai padėjo JRT nariams suvokti savo poziciją taryboje, suvokiant savo stiprybes ir išgryninant silpnybes.
Mokymuose dalyvavusi Trakų jaunimo reikalų taryba dėkoja Jaunimo reikalų departamentui už galimybes tobulėti ir pagalbą efektyvinant savo darbą. Tikimasi, kad ateityje įgytos žinios padės dirbant su jaunimu ir atstovaujant jų interesus.

Evelina KISLYCH
Autorės nuotr.

Naujienos iš interneto