,,Pavasario linksmybės“ Radviliškio Vaižganto gimnazijoje

Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria

Ir kaip daug svetimų žmonių, kad mus pamatytų,

Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.

K. Donelaitis

Gražiai visai Lietuvai minint K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines, atskubėjo ir pavasaris: ,,saulelė vėl atkopdama budino svietą/Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės.“ Kaip K. Donelaitis pavasarį skubino būrus žiūrėti į atgimstančią gamtą ir kuo greičiau darbų imtis, taip ir lituanistų bendruomenė kiekvieną pavasarį susirenka į vieną iš svarbiausių savo renginių – respublikinę lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadą, šiemet paskirtą garbiam klasikui. Džiugu, kad tokį svarbų Lietuvai renginį šiais metais buvo patikėta organizuoti Radviliškio Vaižganto gimnazijai. Galima pašmaikštauti, jog šią svarbią ir gražią gimtosios kalbos ir literatūros šventę į gimnaziją lyg magnetas pritraukė mokiniai, kurie kasmet stengėsi gimtosios kalbos olimpiadoje pateisinti deimančiukų vardą: būtent Vaižganto gimnazijos mokinė Salomėja Plukaitė prieš kelerius metus parsivežė garbingą apdovanojimą – bronzos medalį – iš pirmosios gimtosios kalbos olimpiados ir vėliau dvejus metus rajone buvo nepralenkiama, taip pat respublikos olimpiadoje rajonui atstovavo ir Karolina Šarauskaitė, na, o šiemet gimnazistės Rugilė Masiulytė ir Milda Urbonavičiūtė, užėmusios rajono ture garbingas 3 ir 2 vietas, linkėjo sėkmės jas pralenkusiems šeduviams  Robertai Gilytei ir Povilui Diržinauskiui.

Nuotraukos Regimanto Tamošaičio
Nuotraukos Regimanto Tamošaičio

Tad kovo 28-29 dienomis ,,iš visų kampų šio svieto jau susibėgo“ 127 Lietuvos ir 23 užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai su savo mokytojais bei nemažas būrelis vertinimo komisijos narių ir svečių.Olimpiados dalyvius pasveikino Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nida Poderienė, Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys, Vaižganto gimnazijos direktorė ŽidrūnaOnaitienė, vertinimo komisijos pirmininkė Dainora Pociūtė – Abukevičienė.

Kadangi olimpiada buvo skirta hegzametro meistrui, dauguma šventės kūrėjų ir svečių stengėsi bent eilutę pacituoti ar perfrazuoti. Ramiai, kukliai, gal dar kiek nedrąsiai K. Donelaitį pirmąją dieną skaitė svečiams jauniausi gimnazijos šeimininkai – pirmokai, drauge su mokytojais G. Pilypiene, J. Plukiene, I. Dovidaitiene ir T. Kanapinsku paruošę kompoziciją ,,Vyžlaukio kronikos“. Antrąją dieną olimpiados dalyvius stebino ir žavėjo dar vienas, jau solidesnis, žvilgsnis į K. Donelaičio ,,Metus“- Mažeikių Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro poezijos spektaklis „Žiemos rūpesčiai“.

2014.03.29 (602) Olimpiada, Radviliskis (R.Tamosaicio)

Tačiau nedaug K. Donelaitis rašė apie šventes, daugiausia džiaugsmo žmogui, pasak pastoriaus, turįs suteikti darbas, todėl ir olimpiados dalyviams teko nemažai paplušėti. Lietuvos mokiniai šalies etape atliko originalias Vilniaus universiteto dėstytojų parengtas užduotis, rašė esė nurodyta tema. Užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai atliko kitokias – kalbos vartojimo, rašymo, kalbėjimo ir meninio skaitymo – užduotis. Dalyvių darbus tikrino kompetentinga komisija: Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetų, Lietuvių kalbos bei Literatūros ir tautosakos institutų mokslo darbuotojai, lietuvių kalbos mokytojai.

 2014.03.29 (606) Olimpiada, Radviliskis (R.Tamosaicio)

Mokiniams atliekant pirmąsias užduotis, jų mokytojai, kad neturėtų laiko jaudintis dėl savo vaikų, buvo pakviesti į modernią rajono savivaldybės Viešąją biblioteką, kurioje meras Darius Brazys ir  Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė supažindino su Radviliškio kraštu, esančiu, pasak mero, labai patogioje vietoje suvažiuoti iš visų kraštų. Bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė pasidžiaugė didžiuliu būriu svečių ir padovanojo jiems dvi išskirtines dovanas – kultūros žurnalą ,,Radviliškio kraštas“, vienintelį respublikojebibliotekos  leidžiamą  solidų savo krašto kultūros leidinį, ir unikalaus bibliotekos reiškinio – romansų atlikėjų ansamblio ,,Sidabrinė mėnesiena“ – pasirodymą. Humanitarų auditorijai puikiai žinomi romansų tekstai netruko suskambėti ir žiūrovų lūpose.

 Kol mokiniai rašė esė, mokytojai dalyvavo seminare.Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nida Poderienėpristatė lituanistų dar lauksiančius svarbiausius Kristijono Donelaičio metų renginius,kvietė seminaro dalyvius pasvarstyti apie gabių mokinių ugdymo galimybes. Lituanistai, susibūrę į grupeles, aptarė galimybes ir problemas: siūlyta mažinti mokinių  skaičių grupėse, gabiesiems skirti daugiau papildomo ugdymo valandų, nes dažniausiai mokytojai su jais dirba laisvalaikiu, organizuoti kūrybines stovyklas, daugiau vaikų paskatinti, sudarant galimybę jiems varžytis olimpiadoje ne dviejose (9-10 ir 11-12), o keturiose (9,10,11,12) klasių grupėse ir kt. Vienas iš kūrybingiausių šalies lituanistų Stepas Eitminavičius pristatė metodinį leidinį ,,Žodis iš Tolminkiemio“ ir pakvietė kolegas aktyviau dalintis gerąja patirtimi. Po pirmosios dienos darbų olimpiados dalyviai, jų mokytojai ir svečiai buvo pakviesti pasilinksminti su Radviliškio kultūros centro folkloriniu ansambliu „Aidija“.

Antrąją dieną,  pasidžiaugus  K. Donelaičio žodžiu, laukė apdovanojimų ceremonija. Apdovanojimus teikė ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nida Poderienė ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrogabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus vedėjas Gediminas Beresnevičius. Šventės organizavimu rūpinosi   šio skyriaus metodininkė Teklė Songulija.

Lietuvos mokyklų mokiniai Giedrius Pakalka, Ignalinos gimnazijos mokinys (mokytoja Marytė Šimonienė) ir Viktorija Tuzaitė, Kretingos rajono Salantų gimnazijos mokinė (mokytoja Adelė Žeimytė) apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijos I laipsnio diplomais.

Švietimo ir mokslo ministerijos I laipsnio diplomais apdovanotos užsienio lietuviškų mokyklų mokinės Evelina Baniūnaitė, Vasario 16-osios gimnazijos mokinė (mokytoja Birutė Augustanavičiūtė) ir Alina Rukšnaitis, Vilniaus lietuvių namų mokinė (mokytoja Violeta Bartkienė).

Olimpiados dalyviams įteikti ir II ir III laipsnio diplomai, specialūs apdovanojimai už kūrybiškiausią, filosofišką esė, už pasitikėjimą literatūra.

Pirmosios vietos laimėtojai apdovanoti planšetiniais kompiuteriais, antrosios vietos laimėtojams buvo įteikti muzikiniai grotuvai, o trečiosios vietos laimėtojams atiteko elektroninės skaityklės.

Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos raštus už savitą požiūrį į krašto kultūrą trims olimpiados dalyvėms – Evelinai Baniūnaitei, Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietija) mokinei (mokytoja Birutė Augustanavičiūtė), Robertai Gilytei, Šeduvos gimnazijos mokinei (mokytoja Virginija Diržinauskienė), Rasai Matuliauskaitei, Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos mokinei, – įteikė Radviliškio rajono mero pavaduotojas Kazimieras Augulis.

Vieno  iš Vaižganto gimnazijos auklėtinių, „Alma littera“ įmonių grupės valdybos pirmininko  Arvydo Andrijausko rūpesčiu gimnaziją  pasiekė puikių knygų siunta. Šiomis knygomis buvo apdovanoti užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai ir mokytojai. Buvo palinkėta,  kad kuo ilgiau jų širdyse ir mintyse gyventų lietuviškumo dvasia. Atsisveikindama viena iš olimpiados organizatorių  Vaižganto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Gražina Pilypienė sakė: ,,Mūsų olimpiados simboliu tapo paukštis. O ir Donelaitis rašė, kad „Dievo didė galybė ir paukštelių balsuos yrdidei stebuklinga“. Taigi atsisveikiname su jumis linkėdami to kasdienio gyvenimo stebuklingumo. Ir, kad ilgiau mus atsimintumėte, dovanojame jums po puikią knygą apie Radviliškį ir mažą paukštelį.“

Penktoji respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams paliko įspūdžių visiems: tiek dalyviams, tiek mokytojams, tiek komisijos nariams, tiek organizatoriams. Sako, tą naktį buvo galima matyti net krentant žvaigždes…

Nida Urbonavičienė

Radviliškio Vaižganto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė