Lenkakalbių lietuvių pavardžių kai kurios ypatybės

Akad. Zigmas Zinkevičius

Iškelsime aikštėn tik tas pavardžių ypatybes, kurios susijusios su tam tikromis priesagomis, jų vartojimu. Tokios ypatybės sunkiai pastebimos, bet yra dažnos ir dėl to žinotinos.

Aptarsime tik dviejų rūšių pavadines priesagas: 1) –avičius, -evičius (-owicz, -ewicz), pvz., Petravičius, Jurevičius  (Petrowicz, Jurewicz), ir 2) –auskas, -iauskas (-owski, -ewski), pvz., Petrauskas, Vasiliauskas (Petrowski, Wasilewski).

Priesagos –avičius, -evičius (-owicz, -ewicz) yra ne lenkiškos kilmės, bet lenkai jas gavo iš rytinių slavų (patys lenkai yra vakarų slavai). Etniniai lenkai, kilę nuo Krokuvos (Malopolska), šių priesagų neturėjo. Jos lenkų kalboje išplito po to, kai didžiuliai senosios Lietuvos valstybės plotai atiteko Lenkijai ir ten gyvenę lenkakalbiai lietuviai įgijo lenkišką savimonę. Dabar šios pavardžių priesagos yra labai populiarios. Jos vartojamos visoje Lenkijoje ir už jos ribų.

Ilgainiui vis labiau įsigalint lenkiškai savimonei, pavardžių priesagos –owicz, -ewicz, kaip svetimos („rusiškos“), imtos keisti tariamai savomis priesagomis –owski, -ewski (Petrowicz‘ą pakeitė Petrowski).

Priesagų –owski, -ewski, kaip ekvivalento priesagoms –owicz, -ewicz, iš seno etniniai lenkai, žinoma, nevartojo. Jas turėjo tik darydamiesi pavardes iš vietovardžių. Toks buvo senasis lenkų pavardžių darybos modelis. Pvz., iš vietovės Wola ten kilo pavardė Wolski.

Tuo būdu visos pavardės su priesagomis –auskas, -iauskas (-owski, -ewski), jeigu tik jos pasidarytos iš asmenvardžių, tokios kaip Petrauskas, Vasiliauskas (Petrowski, Wasilewski) yra antrinės kilmės ir laikytinos senosios Lietuvos valstybės gyventojų įvardijimo sistemos palikimu. Kas kita, žinoma, jeigu pavardės su –auskas, -iauskas (-owski, -ewski) padarytos iš vietovardžių, pvz., jau minėta pavardė Volskis (Wolski). Tai sena lenkiškos kilmės pavardė.

Iš to, kas pasakyta, matyti, jog Petrowski, Wasilewski tipo pavardės, t.y. kilusios iš asmenvardžių (ne vietovardžių!), negali būti gautos iš etninės Lenkijos. Todėl jų turėtojus laikyti etniniais lenkais yra visiškas absurdas.

Naujienos iš interneto