LR Seimo narės D.Mikutienės atviras laiškas rinkėjams Dėl žiniasklaidoje pil. I. Tyševič skleidžiamos tikrovės neatitinkančios informacijos

Mieli kraštiečiai,

Gerbdama Jus, laikau savo pareiga informuoti apie mane ,

kaip Jūsų išrinktą Seimo narę,

paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją.

Dangutė Mikutienė
Dangutė Mikutienė

Trakų rajono Onuškio gyventoja pil. I.Tyševič per žiniasklaidos priemones, Lryto Tv, LNK, LRT TV paskleidė tikrovės neatitinkančią ir žeminančią mano garbę bei orumą informaciją, esminiai menkinančią mano, kaip politikės dalykinę reputaciją.
Už tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą ir viešai skleidžiamą šmeižtą (žinomai melagingos informacijos apie kitą asmenį skleidimas) yra numatyta teisinė atsakomybė, o taip pat įstatyminė pareiga viešai paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją.
Kadangi tokio pobūdžio informacija jau nebe pirmą kartą skleidžiama, 2010 m. pil. I.Tyševič naudodamasi žiniasklaidos priemonėmis taip pat buvo apkaltinusi mane, dėl neva neteisėtai perkeltos paveldėtos žemės, ko pasėkoje, jai neva tai nebeliko galimybių atkurtos nuosavybės teises natūra, ir kai tokias pat priemones pilietė panaudojo vėl, po ketverių  metų, informuoju, kad teisės aktų nustatyta tvarka ginsiu savo garbę ir orumą teisme. Pati pil. I.Tyševič mano advokatei patvirtino, kad nesirengia paneigti tikrovės neatitinkančių žinių.
Kadangi 2010 metais pil. I.Tyševič į mane kreipėsi surasti, neva tai jos negaunamus iš valstybinių institucijų atsakymus, patikėjusi jos nusiskundimais apie vilkinimą, užklausiau atsakingas už nuosavybės teisių atkūrimo procedūrų įgyvendinimą bei priežiūrą institucijas, ir vos ne kaip jos asmeninė sekretorė, rinkau jos „negautus“ dokumentus, nors iš tiesų į Seimo nario mandatą tokios funkcijos nepatenka. Pil. I.Tyševič kreipėsi į mane 2010 m. pradžioje.
Pateikiu Jums faktus, bei mano turimą informaciją, kurią tada gavau iš valstybinių institucijų.
Paaiškėjo, kad 2010 metų rugpjūčio mėnesį, kai pil. I.Tyševič pateikė informaciją žurnalistams apie žemes, esančias prie Onuškio ežero, Trakų rajone, ir neva, tai jų neteisėtą perdavimą kitiems piliečiams, įskaitant ir Dangutę Mikutienę, pilietė I.Tyševič klaidino žurnalistus, nes ji dar 2009 rugsėjo mėn. Trakų rajono žemėtvarkos raštais Nr.765 ir Nr.20-698 buvo tinkamai informuota apie jai atkurtą nuosavybę 2006 metais.
Iš gautų pil. I.Tyševič adresuotų raštų kopijų paaiškėjo, kad pil. I.Tyševič nebuvo vienintelė pretendentė. Pretendentais į žemes, kurios iki nacionalizacijos priklausė Vytautui Karčiauskui ir Zofijai Janavičienei buvo ir kiti giminaičiai (dar keturi asmenys), kurie vietoje nuosavybės teisių atkūrimo natūra pasirinko kompensacijas ar žemės sklypus kitose vietose. Pil. I.Tyševič pretendavo  į 1,62 ha žemės ir 0,28 ha miško (viso 1,90 ha).
Vadovaujantis pil. I.Tyševič prašymu 1994 m., Onuškio apylinkės tarybos 1994-02-03 sprendimu jai buvo suteikta 1,20 ha žemės asmeninio ūkio reikmėms, ir ši žemė pagal LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą grąžinimo teisinį reglamentavimą yra įskaitoma į grąžintinos atkuriamos nuosavybės žemės plotą. Pil. I.Tyševič buvo neatlygintinai perduoti asmeniniam ūkiui trys sklypai (viso 1,04 ha) ir 0,16 ha namų valdai. Dėl 0,16 ha žemės sklypo, kuriame yra pastatai, pil. I.Tyševič buvo pasiūlyta pateikti pastatų teisinę registraciją 0,16 ha žemės sklype patvirtinančius dokumentus. Su šiais žemės sklypais pil. I. Tyševič kaip pretendentė sutiko 2004 m. liepos mėn. 9 d., pasirašydama žemės sklypų paženklinimo parodymo aktuose bei sklypų ribų matavimo abrize, niekada asmeninio ūkio žemės neatsisakė. Todėl toliau galėjo pretenduoti tik į likusius 0,70 ha.  Pil. I.Tyševič buvo suformuoti ir perduoti natūra turėtoje vietoje du besiribojantys žemės ir miško sklypai po 0,35 ha (kadastrinis Nr. 7950/0003: 518 besiribojantis su Onuškio ežeru ir Nr. 7980/0003:525). Pil. I.Tyševič su šių žemės sklypų matavimais ir ženklinimais sutiko, pasirašydama 2006-01-17 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte ir buvo apie tai informuota 2006 m. gegužės mėn. 10 d. Trakų raj. žemėtvarkos skyriaus raštu Nr. 444. Nuosavybės teisių atkūrimo procedūros neskundė. Tokiu būdu jai, kaip pretendentei į 1,90 ha, ir buvo atkurta nuosavybė į 1,90 ha: trys žemės sklypai asmeniniam ūkiui (sudarantys viso 1.04 ha), vienas namų valdai – 0,16 ha  ir du žemės bei miško sklypai (po 0, 35 ha). Taigi, trys žemės sklypai asmeniniam ūkiui ir vienas namų valdai (viso 1,20 ha) Onuškio miestelyje bei du žemės sklypai (viso) 0,70 ha atkurta natūra, sudaro 1,90 ha žemės, į kurią ir pretendavo pil. I.Tyševič.
Kadangi, pagal galiojančius įstatymus buvo galima perkelti paveldėtą nuosavybę, aš, kaip ir daugelis Lietuvos piliečių,  įstatymo nustatyta tvarka pateikiau  pareiškimą perkelti paveldėtas žemes iš Rokiškio į Trakų rajoną, greta man priklausančio 2006 metais įsigyto pirkimo – pardavimo sutartimi žemės sklypo, nes šalia buvo laisva valstybinė žemė.  Laisvoje valstybinėje žemėje buvo suformuoti keli sklypai, perduoti kaip lygiaverčiai, perkeliant iš kitų vietovių keliems pretendentams, įskaitant ir D. Mikutienę. Man buvo suformuotas sklypas  Nr. 7950/0003:519 (užpelkėjusi ir užaugusi krūmynais apleista teritorija – kadastro pažymoje pažymėtas, kaip medžių ir krūmų želdinių plotas).
Kadangi iš mano surinktų pil. I.Tyševič prašymu dokumentų tapo aišku, kad visa žemė, į kurią pretendavo pil. I.Tyševič (1,90 ha) jau buvo jai atkurta dar 2006 m., tai p. I.Tyševič galimai supratusi, kad jai nepavyko planas su Seimo nario pagalba pakeisti situaciją, tai 2010 metais, artėjant 2011 m. rinkimams į Trakų rajono savivaldybę, pil. I.Tyševič paskleidė viešai žurnalistams informaciją, jog jai neatkurta žemė atiteko Dangutei Mikutienei.
Šiais metais, artėjant rinkimams, pil. I.Tyševič vėl inicijavo klaidingos informacijos skleidimą įvairių televizijų žurnalistams teigdama, kad Jai priklausančią žemę pasisavino Dangutė Mikutienė. Filmuoti reportažai  rodo, jog tiesiogiai esu kaltinama ir reikalaujama viešai grąžinti pil. I.Tyševič žemes ir pan.
Bet grįžkime į 2010m. pradžią. Pil. I. Tyševič kreipėsi į mane, kaip į Seimo narę su prašymu, kad padėčiau jai gauti visus susirašinėjimo raštus, atsakymus  iš žemėtvarkos institucijų, kadangi ji negaunanti atsakymų ir jai nėra grąžinta žemė (primenu, kad dar 2006m. minėtai pilietei nuosavybė buvo atkurta ir ji tai žinojo). Argi ne keistai atrodo – žemė yra, o dokumentų neturi? Tai aš supratau daug vėliau, kai gavau visus atsakymus. Netgi į vietą buvome nuvykę, tik kažkodėl man rodė gražų kalnelį prie Onuškio ežero (kaip ir dabar per visas TV), kad čia jos tėvų žemė ir jai negrąžina. Man nei minties nebuvo, kad aš čia kažkuo dėta, nes mano taip vadinamas pelkynėlis  kitoje vietoje, ir buvo skirtas kaip priklausęs valstybiniam žemės fondui. Dar kvailiau turbūt atrodžiau valstybinių institucijų tarnautojams, kai kelis mėnesius rašiau griežtus raštus visoms institucijoms su reikalavimais nedelsiant pateikti visus raštus, kurie privalėjo būti išsiųsti pil. I.Tyševič. Pastarieji tarnautojai gaišo savo darbo laiką,  ieškojo archyve,  kėlė ketverių metų senumo dokumentus, pil. I.Tyševič užeidavo į biurą, skambindavo ir vis sakydavo, kad dar reikia vienų ar kitų raštų, kad čia dar ne viskas. O aš vis rašiau, rašiau… Ir net nekilo mintis, iš kur ši pilietė žino, ko dar reikia, jei žemės neatiduoda. Kai suplaukė visi atsakymai ir žemėlapiai – netekau žado. Viskas atkurta, išskyrus iki galo nesutvarkytą (teisiškai neįregistruotą kadastre pil. I.Tyševič vardu), kaip suprantu ne dėl valstybinių institucijų kaltės, 0,16 ha jos namų valdą, nes trūksta tik pastatų teisinės registracijos pažymėjimo. Pamačiau iš raštų, kad į visus pil. I. Tyševič pačios rašytus paklausimus ir prašymus ji buvo gavusi atsakymus. Negana to, paaiškėjo, jog ten, kur buvo valstybinės žemės fondui priklausanti žemė, ir man skirtas 0,50 ha želdynų ir krūmų plotas, žemė tapo valstybės fondo nuosavybe, nes pretendentai atsisakė atkurti teises natūra į toje vietoje turėtą žemę.  Užkliuvau matyt, kad  Seimo narė esu, lyg aš viena žemę atsikėliau, lyg turėčiau pareigą patikrinti ar ta žemė kada nors kam nors apskritai yra priklausiusi ar ne.
Tačiau pil. I.Tyševič, negalėjo nežinoti, kad jai atkurta jos teisė pilna apimtimi 1,90 ha Onuškio miestelyje, dalis prie Onuškio ežero (0,70 ha), dalis prie jos namų valdos (,20 ha). Dokumentai iš valstybinių institucijų pusės galutinai sutvarkyti 2004 m. ir 2006 metais. Tačiau pil. I.Tyševič vėl, pakartotinai, viešai skleidžia žurnalistams ir nacionalinės televizijos laidų rengėjams tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią mano asmens garbę ir orumą,  šmeižiančią kaip politikę ir privatų asmenį.
Negana to, filmavimo metu pil. I.Tyševič klaidingai nurodo žurnalistams, jog stovi žemėje, kurią, jos žodžiais tariant, užėmė Dangutė Mikutienė, nors iš tiesų stovi, kaip matau pagal turimus dokumentus, pil. M. Doškuvienės arba pil. S. Naruševičienės žemėje. Tai aš čia kuo dėta?
Parodyti reportažai leidžia daryti išvadą, jog pil. I.Tyševič neatskleidė žurnalistams objektyvios tiesos apie visus aukščiau išvardintus jai atkurtos nuosavybės teisės į 1, 90 ha žemės faktus, nors buvo apie tai pilnai raštu ne kartą informuota (2006, 2009 ir 2010 metais) ir turi visus aukščiau nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus.
Visos Lietuvos žmonių akyse sumenkino mane, apkaltino kaip nesąžiningą žmogų, apšmeižė, dabar turiu teisintis, rašyti paneigimus, dėstyti surinktų dokumentų faktus, skaityti kaltinimus socialiniuose tinkluose, gintis, komentuoti, mokėti pinigus už paaiškinamuosius straipsnius, gaišti laiką, lyg dievaž, neturėčiau ką veikti. Dovanėlė nepavydėtina, bet esu rami, nes žinau, kad esu teisi ir, kad mano rinkėjai iš tiesų sugeba atskirti objektyvią tiesą nuo skleidžiamų pramanų. Tik vis galvoju, kokių tikslų siekiama menkinant Seimo nario, kaip nepriklausomos Tautos demokratiškai išrinkto atstovo autoritetą? Kaip taip negerbti valstybės institucijų, sąmoningai šmeižti pareigūnus, kas galėtų paneigti, kad tokiais veiksmais siekiama sukelti nepasitikėjimą esama santvarka. Juk yra institucijos, kurios sprendžia ginčus, tad kodėl nesinaudojama valstybės suteikiamomis galimybėmis. Aš atsakymą radau.
Savaime suprantama, žurnalistams tinka ir patinka kai garsiai rėkiama, kai linksniuojami ir dėl visų būtų nebūtų bėdų kaltinami Seimo nariai. Laidos reitingas garantuotas. Dar yra daug žmonių, kuriems atrodo, kad TV rodo ir vertina tik objektyvią tiesą. Deja, dėl man nesuprantamų priežasčių TV gal ir  dėl techninių priežasčių neparodė mano surinktos ir pateiktos LRT vadovams bei laidos prodiuseriams ir vedėjams dokumentinės informacijos. Taigi, liko išklausyta tik pil. I.Tyševič pusė. O kiek dabar reikės įdėti pastangų, laiko, kad apginti tiesą ir ar ta tiesa taip pat garsiai nuskambės per visas TV???
p.s. po vienos iš minimų laidų per socialinį tinklą gavau žinutę iš onuškiečio, kad pasidomėčiau pil. I.Tyševič veikla 1991 -ųjų metų, kruvinųjų sausio įvykių ir to laikotarpio metu. Teko perversti nemažai to meto laikraščių. Paaiškėjo, kad jau tada mes buvome skirtingose barikadų pusėse.
Aš, kaip Lietuvos Respublikos Seimo narė, padėjusi ranką ant Konstitucijos, prisiekiau būti ištikima Lietuvos Respublikai. Ir man tai yra šventa.
O Jums, pil.I.Tyševič ?

Pagarbiai,
LR Seimo narė D. Mikutienė