Lentvario lietuviškos mokyklos įkūrėjui Motiejui Šimelioniui – 100

Microsoft Word - Nuotraukos _1_.docx
Motiejus Šimelionis

Šiais mokslo metais Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija švenčia net du jubiliejus – gimnazijos 50-metį ir Motiejaus Šimelionio 100-ąsias gimimo metines. Ta proga prisiminkime MOKYTOJO gyvenimo kelią.

Motiejus Šimelionis – lietuviškos mokyklos Lentvaryje įkūrėjas ir puoselėtojas, ilgametis mokyklos d

irektoriaus pavaduotojas ir lietuvių kalbos mokytojas, daug jėgų ir sveikatos atidavęs jaunosios kartos mokymui ir auklėjimui. Jis gimė 1914 metų vasario 1 dieną Lydos apskrityje, Dubinių kaime, valstiečių šeimoje. Mokėsi Dubinių pradinėje mokykloje, o vėliau – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kurią baigė 1937 metais. Tarnavo lenkų armijoje, o nuo 1939 metų dirbo mokytoju įvairiose Vilniaus krašto mokyklose. 1945 metais Motiejus Šimelionis buvo NKVD suimtas, įkalintas, tardomas bei kankinamas, vėliau išvežtas į Komi ATSR Vorkutos darbo pataisos stovyklą. 1947 metų pradžioje buvo išleistas į laisvę kaip nekaltai įskų

stas. Nuo 1947 metų Motiejus Šimelionis dirbo Valkininkų gimnazijoje, o 1948 metais perkeltas į Trakų apskritį ir paskirtas liaudies švietimo skyriaus inspektoriumi. Nuo 1950 metų jis dirbo Lentvario septynmetėje mokykloje mokymo dalies vedėju. 1958 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Už nuopelnus liaudies švietimo srityje Motiejui Šimelioniui 1960 metais suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokytojo garbės vardas.

1953 metais, po J.Stalino mirties, tremtiniams buvo leista grįžti į savo tėvynę. Tuometinės partin

ės valdžios buvo pasirinktos vietos, kur jie galėjo apsigyventi. Viena tokių vietų buvo ir Lentvaris. Mieste atsirado daugiau mokinių, norinčių mokytis lietuviškai. 1960 m. jau Lentvario vidurinė mokykla išleido pirmąją lietuvišką abiturientų laidą ir taip iki 1963 metų…

1963 metų rugsėjo 1 dieną Motiejaus Šimelionio iniciatyva Lentvaryje įkuriama lietuviška – II -oji vidurinė – mokykla, kurioje jis dirbo direktoriaus pavaduotoju iki 1980 metų. Iki pat gyvenimo pabaigos (1988 metų gegužės 19 dienos), mokyklos neužmiršo – ateidavo į šventes ar pavaduoti susirgusių kolegų.

Tai buvo talentingas, darbštus, objektyvus, sąžiningas ir taurus pedagogas, karštai mylėjęs sav

o kraštą, Lietuvą, jos žmones.

1989 metais rugpjūčio 24 dieną Trakų rajono Lentvario II-oji vidurinė mokykla pavadinta Motiejaus Šimelionio vardu, o nuo 2008 metais – Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija.

Microsoft Word - Nuotraukos _1_.docx
Lentvario vidurinė mokykla, 1957 m., mokytoja Kriaučiūnienė, Lentvario vidurinės mokyklos direktorius Sevastjanovas, lietuvių kalbos mokytojas, direktoriaus pavaduotojas M.Šimelionis

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos

lietuvių kalbos mokytoja ,

gimnazijos muziejaus vadovė

Vilma Zadyrkienė

Naujienos iš interneto