Nežinomi didvyriai

DSCF4177Laisvė kiekvienam iš mūsų yra labai svarbus ir prasmingas žodis, tai visos tautos laimės ir dvasinės gerovės šaltinis. Lietuvos laisvė buvo išpirkta žmonių gyvybių kaina. Sausio 13 d. Lentvario bibliotekoje buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Renginyje dalyvavo Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ir Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos moksleiviai, mokytojai, bendruomenės nariai. Uždegtos žvakutės ir minute tylos pagerbti žuvusieji už savo Tėvynės laisvę.

Vėliau buvo pristatytas istoriko, žurnalisto ir režisieriaus Algio Kuzmicko sukurtas   filmas ,,Nežinomi didvyriai“, kuriame netikėtu rakursu atskleidžiama 1991-ųjų Sovietų agresijos sausį istorija. Filme pasakojama apie paprastus žmones, kurie tomis dienomis ir tą naktį kantriai darė mažus, bet labai reikšmingus darbus, tokiu būdu reikšmingai prisidėdami prie iškovotos laisvės. Filmas paremtas kruvinų įvykių liudininkų prisiminimais. ,,Perteikti tų dienų įtampą, kai tikinčių pačiu blogiausiu scenarijumi buvo tikrai daugiau nei optimistų, sudėtingas uždavinys“, – įsitikinęs filmo scenarijaus autorius ir režisierius Algis Kuzmickas. Filmo bendraautoris, tekstų kūrėjas ir įvykių liudininkas yra lentvarietis fotomenininkas Alfredas Girdziušas, kuris už 1991-ųjų sausio įvykių įamžinimą buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. Filme panaudotos jo darytos nuotraukos.

Tiesiai iš Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijos Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje į biblioteką atvyko ir savo prisiminimais pasidalijo Laisvės gynėjai –  Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys, atsargos leitenantas dr. Vytautas Račkauskas ir Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos pirmininkas Dainius Gudelis.

Savanoris kūrėjas Vytautas Račkauskas studijuodamas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete nuo 1989 metų aktyviai dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, o 1991 m. sausį kartu su draugais studentais saugojo strateginius valstybinius objektus. Budėjo dieną ir naktį pasikeisdami. Tą lemtingą sausio 13-ąją jis su draugais pakeleivinga mašina nuvyko prie TV bokšto ir jį gynė. Atsidūrę prie bokšto papėdės, pamatė jo prieigose rusų tanką, kuris šaudė iš pabūklo, bet tuščiais šoviniais. Priėję arčiau, pamatė keliomis žmonių eilėmis apjuostą pirmą aukštą ir visą kalną, ypač daug žmonių būrėsi prie durų. Okupantai ataką pradėjo staiga. Už kelių metrų studentai pamatė buožėmis daužomus ir krentančius žmones. Omonininkai, per kelias sekundes įveikę gyvą žmonių žiedą, išdaužė pirmo aukšto langus ir pradėjo mėtyti sprogstamuosius užtaisus. Nuo kulkų byrėjo daugiaaukščių namų langai, aplink chaosas ir daug sužeistų. Kai bokštas buvo užimtas, studentai pasitraukė saugoti kitų objektų. Vėliau per radiją išgirdę, kad Raudonasis Kryžius prašė visus duoti kraujo, sukvietė studentus, kurių būrys (20–30 žmonių) nuvyko į ligoninę. Sausio įvykių įtakotas ir savanorio doc. Petro Musteikio paragintas, Vytautas Račkauskas įstojo į besiformuojantį Vilniaus universiteto studentų savanorių būrį. Bendrabučio kambarys tapo štabu, o Vytautas už aktyvumą buvo išrinktas SKAT VU studentų savanorių būrio 1 skyriaus skyrininku ir būrininku. Meilę tėvynei ir laisvės troškimą jis paveldėjo iš savo tėvo Rimo Račkausko.

Kitas mūsų svečias Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos pirmininkas Dainius Gudelis trumpai papasakojo savo prisiminimus apie 1991-ųjų sausio 13-ąją. Aštuoniolikmetis vaikinas buvo pasiruošęs ginti parlamentą ir jame esančius žmones, statė barikadas ir budėjo ištisomis paromis su kitais savo bendraamžiais. Vėliau Dainius Gudelis skaitė paskaitą apie savanorystės principus ir visus susirinkusius supažindino su savanorystės ištakomis ir veikla. Plačiai ir išsamiai buvo apžvelgta visa savanorystės istorija.

Vytautas Račkauskas ir Dainius Gudelis už nuopelnus Lietuvai  apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliais.

Tikimės, kad puiki istorijos, pilietiškumo ir patriotiškumo pamoka, išgirsta iš pirmų lūpų, padės jaunajai kartai suprasti Laisvės reikšmę ir kainą.

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

vyr. bibliotekininkės Rūta MINKEVIČIENĖ ir Kristina MEČKOVSKA

Naujienos iš interneto