Apie Užgavėnių papročius – liaudies dainų kolektyvas „Klevinė“

Vasario 21 d. Lentvario bibliotekoje praūžė Užgavėnių šventė su gardžiais, sočiais valgiais bei linksma, nuotaikinga persirengėlių kompanija. Šaltos žiemos išvaryti nebūtume pajėgę be liaudies dainų kolektyvo „Klevynė“ ir triukšmingai nusiteikusio Kūrybiškumo saviraiškos studijos vaikų būrio.

Užgavėnės – viena iš tradicinių kalendorinių švenčių. Jau daug metų mūsų senoliai iš kartos į kartą šventė šaltos žiemos išvarymą, o prasidedanti gavėnia žymėdavo pavasario laukimo pradžią. Siekdami puoselėti mūsų tautos tradicijas ir jas perduoti iš kartos į kartą, pakalbinome liaudies dainų kolektyvo „Klevynė“ moteris papasakoti vaikams apie Užgavėnių šventimo tradicijas, apeigas, pamokyti mus šiai šventei būdingų dainų, šokių, ratelių.

Susirinkusius vaikus pasitiko ir pralinksmino šventės persirengėliai – čigonėlės, meškutė, velniai, nelabasis, Lašininis ir Kanapinis. Jaunieji dalyviai taip pat noriai pasipuošė gyvūnų, paukščių kaukėmis, persirengė kitais Užgavėnių herojais. Vaikai mielai fotografavosi su persirengėliais ir gyrėsi, kad nuotraukas parodys savo tėvams ir draugams. Šventę viešnios pradėjo nuo pasakojimo apie Užgavėnes ir šios šventės papročius. Svečiuose dalyvavusioms persirengėlėms paklausus mokinukų, kodėl įžanginėje dainoje „Šiandien Užgavėnes švenčiam“ tiek daug dėmesio skiriama sočiam prisivalgymui mėsos, dešros, blynų su riebalais, vaikai atsakė, kad trečiadienį prasidės gavėnia ir šv. Velykų laukimas, todėl jie ir atsinešė blynų į šventę, nes reikia daug ir sočiai prikimšti skrandukus.

Suprantama, judriems šventės dalyviams smagiausia dalis buvo žaidimai ir rateliai: „Šokam, šokam mes meškutę“, „Šiaudų batai, šakaliniai padai“, „Jurgeli, meistreli“, „Į seklyčią veda“. Kiekvieną žaidimą vaikai norėjo kartoti po kelis kartus ir kaip reikiant nuvargino „Klevynės“ dainininkes.

Pajudėję praalkome ir pasigardžiuodami valgėme suneštines Užgavėnių vaišes – blynus ir įvairius saldumynus. O skambant dainai „Šalta žiema, šalin eina“ triukšmaudami gąsdinom žiemą ir visi kartu išėję į kiemą sudeginom savo blogus poelgius, slapta surašytus ant popieriaus, ir žiemos simbolį – Morę.

Tikime, kad žiema kaip reikiant išsigando mūsų skambių dainų, šūksnių bei barškalų keliamo triukšmo ir neužilgo pasitrauks iš Lentvario bibliotekos ir Jūsų kiemo.

Jurgita MAKARAVIČIENĖ,

Trakų viešosios bibliotekos Lentvario filialo vyr. bibliotekininkė

Naujienos iš interneto