Bažnyčios naujienos

Sausio 18–25 dienomis švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Parapijos, bažnyčios kviečiamos organizuoti ekumenines pamaldas už krikščionių vienybę, melstis vieni už kitus ir ypatingai melsti taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje.

 

Sausio 25 dieną švenčiant 700 metų sukaktį nuo kunigaikščio Gedimino laiškų krikščioniškam pasauliui, kviečiame į maldą už Vilnių ir vilniečius miesto širdyje – Vilniaus Katedroje 17.30 val.

Simboliška, kad laiškas, kuriame paminėtas Vilnius, parašytas Šventojo apaštalo Pauliaus atsivertimo dieną – sausio 25 d. Laiške kunigaikštis Gediminas, tarsi Saulius tapęs apaštalu Pauliumi, ketina pasikeisti: „Nes nuo šiol norime ne kam nors pakenkti, bet visiems padėti ir stiprinti taiką, brolystę ir tikrą gailestingumą su visais Kristaus ištikimaisiais amžina sutartimi.“

 

Šį sekmadienį – Dievo Žodžio sekmadienis. Skelbdamas šią šventę popiežius Pranciškus siekia atkreipti didesnį dėmesį į Šventojo Rašto svarbą, kad jis kasdien būtų uoliau skaitomas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas ir būtų tikinčiųjų maldos bei švenčių šerdis.

 

Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (sausisvasaris)

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Laisvės gynėjų dieną

Mažoji akademija kviečia gilintis į krikščionybę. 2023 m. pavasario kursai

 

Kalendorius:

Sausio 18–25 d. Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Sausio 18 d. 17.00 val. Knygos „Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Matą ir Evangelija pagal Morkų“ sutiktuvės Vilniuje

Sausio 19 d. 17.00 val. A. a. Vysk. Jono Borutos SJ atminimo vakaras Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse

Sausio 19 d. 20.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Kalvarijose

Sausio 21 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Žuvis, balandis, akis ir kryžius: simboliai Vilniaus katedros lobyne“

Sausio 21 d. 18.00 val. Koncertas Pal. kun. M. Sopočkos hospisui paremti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje

Sausio 25 d. 16.00 val. Ekskursija mokytojams po Bažnytinio paveldo muziejų

Sausio 25 d. 17.30 val. Malda už Vilnių ir vilniečius miesto 700 metų gimtadienio proga

Sausio 26 d. 17.30 val. VILNIUS BUNDA – jungtinės Vilniaus charizmatinių bendruomenių pamaldos Katedroje

Sausio 27–29 d. Studentus į akademiją „Mūsų draugai, mūsų priešai“ kviečia ateitininkai

Sausio 27–28 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su br. Alain–Marie de Lassus CSJ, 4 dalis (internetu)

Vasario 4 d. Konferencija „Vilnius krikščioniškoje Europoje: tarpmiestiniai istorijos ryšiai“ Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Vasario 7 d. 19.00 val. Prasideda DominiBeta – kursas apie Sakramentus

 

Piligriminės kelionės į Marijampolę pas pal. Jurgį Matulaitį:

Sausio 27 d. su Katedros bendruomene

Sausio 28 d. su Dievo Gailestingumo šventovės bendruomene

 

Rekolekcijos jaunimui:

Sausio 2022 d. „Kiek aš nedegu – tiek negyvenu“ su Dievo Gailestingumo šventovės bendruomene

Vasario 1619 d. MAGIS tylos rekolekcijos jaunimui (18–35 metų)

Vasario 1719 d. KAIROS rekolekcijos studentams

 

ALFA kursai prasideda:

Sausio 26 d. pas brolius joanitus Vilniuje
Sausio 26 d. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje

Vasario 1 d. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje

Vasario 3 d. Vilniaus Šv. Kryžiaus namuose (senjorams)

 

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:

Naujausias Seminarijos žurnalo „Teesie“ numeris apie viltį ir kančią

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro anonsas apie planuojamas „augimo aikšteles“ jaunimui

Nuo vasario 8 d. mamos buriasi į palaikymo ratus (susitikimi vyks joanitų vienuolyne)

Gavėnios tylos rekolekcijos pas Dievo Apvaizdos seseris Utenoje (keli variantai)

Knyga „Gimėme ir niekada nemirsime. Kjaros Korbelos Petrilo istorija“ – pirmoji Magnificat leidinių elektroninė knyga

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje – šeimadienis ir Šv. Juozapato ikonos pašventinimas (nuotraukos)

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:

TV laidoje – drąsūs Nuteistųjų konsultavimo centro lankytojų liudijimai apie kelionę į laisvę

Socialinio centro „Betanija“ darbuotojai dalijasi apie darbą gatvėje žiemą

 

Vilniaus arkivyskupijos informacija

Naujienos iš interneto