Negalią turintiems žmonėms – aiškesnė aprūpinimo komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis sistema

Žmonės, turintys komunikacijos ar sensorikos sutrikimų, gali kreiptis dėl įvairesnių, inovatyvesnių ir jų individualius poreikius labiau atitinkančių komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių.

„Aiškesni ir asmens individualius poreikius atitinkantys komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai bei taiklesnis šių priemonių parinkimas leis labiau užtikrinti šių priemonių naudotojų dalyvavimo visuomeniniame gyvenime galimybes. Manau, tai dar vienas žingsnelis geresnių galimybių žmonėms su negalia link: mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Aiškesnis minėtų priemonių skirstymas ir apibūdinimas leis tiek specialistams, kurie parenka asmeniui reikiamas priemones, tiek pačiam žmogui, kuriam šios priemonės reikia, ar jo artimajam pasirinkti tinkamą sensorikos ar komunikacijos techninės pagalbos priemonę.

Kas parinks tinkamą priemonę? Reikiamas komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemones, kai dėl jų kreipiamasi pirmą kartą, parinks gydytojas. Tai galės padaryti gydytojas, teikiantis vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, ar gydytojas psichiatras, ar vaikų ir paauglių psichiatras, ar fizinės ir medicininės reabilitacijos gydytojas, ar logopedas.

Kaip gauti kompensaciją? Norint gauti komunikacijos ar sensorikos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją, pirmiausia žmogus turi Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui pateikti išrašą iš medicinos dokumentų, kad turi tokį sutrikimą, ir užpildyti prašymą. Tai galima padaryti atvykus į įstaigą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu ar per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt. 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių, per kuriuos žmogus gali įsigyti jam reikalingą komunikacijos ar sensorikos techninės pagalbos priemonę Lietuvoje ar užsienyje.

Įsigijęs reikiamą techninės pagalbos priemonę, žmogus turi pateikti jos įsigijimo dokumentus Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui ir per 1 mėnesį (nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo) jam bus išmokėta šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacija.

Tikimasi, kad aiškesni ir papildyti komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai sudarys galimybę platesniam asmenų ratui gauti reikiamas komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemones ir labiau užtikrins šių priemonių naudotojų dalyvavimo visuomeniniame gyvenime galimybes.

Šaltinis – https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/negalia-turintiems-zmonems-aiskesne-aprupinimo-komunikacijos-ir-sensorikos-technines-pagalbos-priemonemis-sistema

Naujienos iš interneto