Anglies ūkininkavimas – nauda neabejotina, o kokios rizikos?

Anglies ūkininkavimas (angl. Carbon farming), galintis svariai prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, Lietuvoje dar yra naujiena. Žemės ūkio ministerijoje vykdytas programos „Kurk Lietuvai“ projektas „Anglies kaupimo ūkininkavimo potencialo vertinimas Lietuvoje” atskleidė ne tik tokio ūkininkavimo privalumus, bet ir stabdžius, trukdančius jam įsitvirtinti.

„Žemdirbiai, augindami žemės ūkio produkciją, gamina visiems mums būtiną maistą, tačiau gamybos procese atsiranda šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos, kurios daro įtaką klimato kaitai. Europa įsipareigojo iki 2050 m. tapti klimatui neutraliu žemynu, tad kiekvienas žemdirbys gali prisidėti apie atmosferos taršos mažinimo pasirinkdamas anglies ūkininkavimą – kaupdamas ir užrakindamas anglį dirvožemyje. Svarbūs instrumentai – sėjomaina, tarpiniai pasėliai ir neariamoji žemdirbystė“, – teigia „Kurk Lietuvai“ projekto vadovė Gabija Tamulaitytė.

Anot jos, anglies kaupimo ūkininkavimas gali atnešti žemdirbiui daug naudos: mažiau naudojama mineralinių trąšų bei augalų apsaugos produktų, gerėja dirvožemio būklė, taigi ne tik sutaupoma, bet ir derlius gali būti gausesnis.

Kita projekto vadovė Aira Paliukėnaitė pabrėžia, kad anglies kaupimo ūkininkavimo iniciatyvai sparčiai skinantis kelią, svarbu įvertinti ne tik gaunamas naudas, tačiau taip pat ir kylančias rizikas.

„Svarbu suteikti ūkininkams žinių apie ilgalaikę tokio ūkininkavimo naudą dirvožemio sveikatai ir derlingumui bei gaunamą ekonominį efektą. Tačiau turint mažai patirties ir nesant teisinių saugiklių itin svarbu visuomenę, verslo atstovus, ūkininkus jau dabar informuoti apie galimas rizikas, kurias įvertinę jie priimtų sprendimus“, – teigia A. Paliukėnaitė.

Rizikos

„Kurk Lietuvai“ projekto metu identifikuotos esminės rizikos: maža anglies kreditų pirkėjų rinka Lietuvoje, investicijos į nestabilią rinką, tarptautinių standartų neatitinkantys metodai, standartai, didelė konkurencija, nepatikimos schemos bei įsipareigojimų nevykdymas.

Projekto vadovių teigimu, vertinant nacionalinę anglies kreditų rinką, esant didelei pasiūlai, kyla rizika dėl mažos paklausos, o tai paveiktų kreditų kainą, pasitikėjimą schemomis ir kt. Taip pat pastebima, jog visuomenės sąmoningumas nėra toks aukštas, jog tvariai pagaminti produktai sulauktų masinio populiarumo.

Vis daugiau verslų investuoja į anglies kaupimo ūkininkavimo praktikų ir schemų plėtrą, tačiau neatmetama, jog situacija gali pasikeisti dėl įvairių aplinkybių (viena jų – ES lygio teisinis reglamentavimas). Dėl to, nors jau dabar investuojama, sudėtinga nuspėti, kaip anglies kreditų ir anglies kaupimo ūkininkavimo rinka atrodys po, pavyzdžiui, 5 metų. Atsiradus ES lygio teisiniam reguliavimui, nėra aišku, kas įvyktų su kontraktais ir ūkiais, kurie jau turi ilgalaikius įsipareigojimus, ypač jei sutartimi ūkininkas nėra savo kreditų savininkas ir įsipareigoja ilgam laikui. Europos Komisija (EK) planuoja anglies kaupimo sertifikavimo reglamentavimo pasiūlymą pateikti lapkričio pabaigoje.

Pastebėta, kad tarptautinių standartų ir metodų bei esminių principų neatitinkančios schemos gali būti nepatikimos, neskaidrios, rizikingos ir nepaklausios. Dirbant su tokiais standartais, teigia programos „Kurk Lietuvai“ dalyvės, gali nukentėti visos įsitraukusios šalys.

Konkurencija ir paklausa anglies kaupimo ūkininkavimo rinkoje nuolat auga. Jai pasiekus piką, gali būti itin sudėtinga parduoti anglies kreditus ir tai daryti už adekvačią kainą, kuri atneštų lauktus ekonominius rezultatus tiek įmonei, tiek žemės valdytojui. Didelis standartų kiekis gali mažinti pasitikėjimą jais, o taip pat ir apsunkinti vartotojų pasirinkimą.

Sudarydamas ilgalaikius įsipareigojimus, žemės valdytojas gali prarasti galimybę keisti savo ūkio valdymą ir naudojamas praktikas, lanksčiai reaguoti į aplinkybes. Kyla rizika, jog ūkininkai dėl jiems nepavaldžių aplinkybių (pvz., sausros, gaisrai, stichinės liūtys ir kt.) negalės pasiekti numatytų rezultatų.

„Įvertinus visas šias galimas rizikas ir siekiant pasiruošti EK ruošiamam reglamentavimo pasiūlymui, rekomenduojama aktyviai dalyvauti bandomuosiuose projektuose, ypač remiamuose viešųjų fondų, taip įsigilinant į anglies kaupimo ūkininkavimo ypatybes bei daugiau suprantant apie galimas veikimo schemas. Taip pat svarbu palaikyti glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei aktyviai informuoti visuomenę. Žemės valdytojams svarbu tinkamai įvertinti egzistuojančių anglies kaupimo ūkininkavimo projektų ir schemų siūlomas sąlygas, įsipareigojimus ir juos kritiškai įvertinti“, – įžvalgomis dalijasi projekto apie anglies ūkininkavimą vadovės.

Daugiau informacijos apie „Kurk Lietuvai“ projektą ir jo rezultatus galite rasti čia:

http://kurklt.lt/projektai/organines-anglies-ukininkavimo-potencialo-vertinimas-lietuvoje/

Anglies kaupimo ūkininkavimas | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (lrv.lt)

 

Šaltinis – https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/anglies-ukininkavimas-nauda-neabejotina-o-kokios-rizikos

Naujienos iš interneto