Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta ES“ laukia naujų paraiškų

Ugdymo įstaigos iki rugsėjo 30 d. kviečiamos teikti paraiškas dalyvauti pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“. Programoje gali dalyvauti 1-4 ir 5-8 klasių mokinių grupės.

Mokiniai dalyvaus pažintinėje pamokoje, kurios metu įgis daugiau žinių apie akvakultūros sektorių, Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintus žuvininkystės produktus, susipažins su verslo bei karjeros galimybėmis akvakultūros sektoriuje.

Dalyviams bus organizuojamos pažintinės išvykos į akvakultūros, žuvivaisos ūkį ar profesinio ugdymo įstaigą, rengiančią akvakultūros sektoriuje dirbsiančius specialistus. Programos įgyvendinimo pabaigoje dalyviai bus pakviesti dalyvauti kūrybinių darbų konkurse, kurio metu turės galimybę pademonstruoti įgytas žinias ir pasivaržyti dėl Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įsteigtų prizų.

Norintiems dalyvauti šioje programoje reikia užpildyti ir pateikti paraišką.

Vienas pareiškėjas gali pateikti 1 paraišką dėl 1–4 ir 1 paraišką dėl 5–8 klasių mokinių grupės dalyvavimo šioje programoje.

Paraiškas dalyvauti programoje galima teikti elektroniniu paštu zuvininkyste@litfood.lt.

Paraiškos vertinamos atskirai pagal kiekvieną šalies teritorijos apskritį, atrenkant iki 5 1–4 ir (ar) 5–8 klasių mokinių grupių vienai apskričiai vadovaujantis pirmumo vertinimo kriterijais.

Pareiškėjų pirmumo vertinimo kriterijai:

  • teikia paraiškas dėl abiejų (1-4 ir 5-8 klasių) mokinių grupių dalyvavimo programoje;
  • teikia paraišką pirmą kartą;
  • pareiškėjas, praėjusiais mokslo metais neatrinktas dalyvauti programoje.

Pažintinę žuvininkystės programą įgyvendina Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Daugiau informacijos:
Tel. 8 698 39542, 8 616 35156 el. p. zuvininkyste@litfood.lt.

Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-85 (su pakeitimais)

Šaltinis – https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/pazintine-zuvininkystes-programa-isauginta-es-laukia-nauju-paraisku