Ragina įregistruoti valstybinės žemės nuomos sutartis

Žemės ūkio ministerija kviečia piliečius, sudariusius valstybinės žemės nuomos sutartis, nedelsti ir be raginimų kreiptis į Nekilnojamojo turto registrą laiku įregistruoti valstybines žemės nuomos sutartis. Jos prieš trečiuosius asmenis galioja tik įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

Siekiant gerinti administracinių paslaugų teikimą Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) bei efektyviau valdyti, tvarkyti valstybinę žemę, buvo sudaryta bendra Žemės ūkio ministerijos ir NŽT darbuotojų darbo grupė.

Ši darbo grupės veikla paspartino valstybinės žemės nuomos sutarčių priežiūrą ir valstybinės žemės nuomininkų nuomos sutarčių įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

Atlikus Nekilnojamojo turto registre neregistruotų valstybinės žemės nuomos sutarčių analizę, t. y. palyginus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės ūkio paskirties valstybinės žemės nuomos sutarčių duomenis su Žemės administravimo informacinės sistemos (ŽAIS) duomenimis, buvo nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre buvo neįregistruotos 2143 žemės ūkio paskirties valstybinės žemės nuomos sutartys.

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai skyriai peržiūrėjo visas 2143 valstybinės žemės nuomos sutartis ir:

  • išsiuntė 701 pranešimą asmenims dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre arba dėl jų nutraukimo;
  • patikslino ŽAIS duomenis dėl 889 valstybinės žemės nuomos sutarčių, kurių dalis buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre, tačiau ŽAIS tai nebuvo nurodyta, o dalis įregistruota Nekilnojamojo turto registre po asmenų atskiro informavimo;
  • 910 valstybinės žemės nuomos sutarčių galiojimas jau buvo pasibaigęs arba priėmė sprendimus nutraukti, nes žemės ūkio paskirties žemė nebuvo naudojama pagal sutartyje nustatytas sąlygas;
  • dėl 277 valstybinės žemės nuomos sutarčių pradėjo jų nutraukimo procedūrą.

Šaltinis – https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/ragina-iregistruoti-valstybines-zemes-nuomos-sutartis

Naujienos iš interneto