10 mln. eurų – tiek mokesčių mūsų šaliai liepos mėnesį sumokėjo dirbantys ukrainiečiai ir baltarusiai

Nuo karo Ukrainoje pradžios mūsų šalyje įsidarbino jau daugiau kaip 15,8 tūkst. ukrainiečių, tai yra beveik pusė visų darbingo amžiaus žmonių. Ukrainos karo pabėgėliai dirba visose Lietuvos savivaldybėse, beveik kas trečias – Vilniuje. Iš viso šiuo metu į Lietuvą yra atvykę daugiau kaip 62,2 tūkst. ukrainiečių, beveik 36 tūkst. – darbingo amžiaus.

Lietuvoje dirba, mokesčius moka ir nuo režimo Baltarusijoje pabėgę baltarusiai. Darbą Lietuvoje rado 7,5 tūkst. baltarusių, kurie atvyko ir įsidarbino mūsų šalyje nuo karo Ukrainoje pradžios.

Liepos mėnesį Lietuvoje dirbę ukrainiečiai ir baltarusiai mūsų šaliai sumokėjo beveik 10 mln. eurų mokesčių: pajamų, sveikatos draudimo, pensijų ir socialinio draudimo.

„Įsidarbinimas yra labai svarbi integracijos dalis. Beveik pusė darbingo amžiaus ukrainiečių Lietuvoje surado darbą ir dirba, taip prisideda prie mūsų šalies ekonomikos kūrimo. Pastebime, kad sparčiai daugėja į mūsų darbo rinką įsiliejančių baltarusių. Dėkoju darbdaviams, kurie suteikė darbo vietas nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams ir savo įmonių duris atveria nuo režimo Baltarusijoje pabėgusiems žmonėms, ir, suprantama, darbuotojams, geranoriškai priimantiems iš svetur atvykusius naujus kolegas į savo kolektyvą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

„Savivaldos, verslo ir viešojo sektoriaus susitelkimas kuria sąlygas tvariai Ukrainos piliečių integracijai Lietuvoje. Didžiuojamės, kad bendradarbiaudami sudarome sąlygas įvertinti ir pripažinti aukštos kvalifikacijos diplomus, Lietuvoje sėkmingai įsikuria medikai, veterinarijos gydytojai, universitetų dėstytojai, inžinieriai“, – sako Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė.

Beveik pusė ukrainiečių integravosi į darbo rinką

Ukrainiečiai dirba visose šalies savivaldybėse. Daugiausia ukrainiečių dirba didžiuosiuose šalies miestuose: Vilniuje – 4,9 tūkst., t. y. beveik kas trečias dirbantis ukrainietis, Kaune – 2,1 tūkst., t. y. kas septintas nuo karo Ukrainoje pradžios Lietuvoje įsidarbinęs ukrainietis, Klaipėdoje – 1,8 tūkst. žmonių.

Užimtumo tarnybos duomenimis, aukštos kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose dirba per 1,2 tūkst. arba 8 proc. ukrainiečių. Ukrainiečiai mūsų šalyje dirba verslo ir administravimo specialistais logistikos ir pardavimo srityse, sveikatos specialistais: gydytojais, slaugytojais, veterinarais, o taip pat mokymo specialistais, IT specialistais, inžinerijos specialistais.

Vidutinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose dirba didžioji dalis – 9,8 tūkst. – ukrainiečių, t. y. 64,6 proc. įsidarbinusių nuo karo veiksmų Ukrainoje pradžios.

Žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotus darbus dirba 4,2 tūkst. ukrainiečių. Dauguma jų dirba biurų ir viešbučių valytojais, virtuvės pagalbininkais ir pakuotojais.

Nuo karo Ukrainoje pradžios Lietuvoje įsidarbinusių ukrainiečių vidutinis darbo užmokestis siekia apie 1000 Eur „ant popieriaus“.

Baltarusiai dirba aukštos ir vidutinės kvalifikacijos darbus

Užimtumo tarnybos 2022 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis, Lietuvoje darbą rado 7,5 tūkst. baltarusių, kurie atvyko ir įsidarbino Lietuvoje nuo karo Ukrainoje pradžios. Iš jų net 88 proc. – vyrai, vidutinis amžius – 37 metai.

Nuo karo Ukrainoje pradžios Lietuvoje įsidarbinusių baltarusių vidutinis darbo užmokestis siekia 1786 Eur „ant popieriaus“.

Daugiausia baltarusių dirba sostinėje – 4,2 tūkst., t. y. kas antras dirbantis baltarusis, įsidarbinęs Lietuvoje nuo karo Ukrainoje veiksmų pradžios, Kaune – 600, Šiauliuose – 300, Klaipėdoje – 200.

Aukštos kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose dirba beveik 2 tūkst. arba beveik 26 proc. baltarusių. Iš jų 1,7 tūkst. arba 87,1 proc. dirba informacijos ir ryšių sektoriuje. Baltarusiai taip pat dirba kompiuterių taikymo inžinieriais, programinės įrangos testuotojais, programinės įrangos inžinieriais, programinės įrangos kūrėjais ir kt.

Vidutinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose dirba 5,5 tūkst. baltarusių arba virš 73 proc. įsidarbinusių nuo karo veiksmų Ukrainoje pradžios. Baltarusiai daugiausia dirba transporto ir saugojimo (75,5 proc.) bei statybos (16,3 proc.) sektoriuose.

Žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotos darbus dirba vos 86 baltarusiai arba apie 1 proc., įdarbintų nuo karo Ukrainoje pradžios. Dauguma jų dirba pagalbininkais darbininkais.

 

Šaltinis – https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/10-mln-euru-tiek-mokesciu-musu-saliai-liepos-menesi-sumokejo-dirbantys-ukrainieciai-ir-baltarusiai

Naujienos iš interneto