Kviečiame Trakų rajono savivaldybės gyventojus siūlyti gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381 patvirtintu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti aprašu, kviečiame Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, ne jaunesnius nei 18 metų, siūlyti gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

 1. Projektas turi būti įgyvendinamas Trakų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram,viešam naudojimui;
 2. Projekto naudą turi gauti kuo daugiau planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų;
 3. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
 4. Turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;
 5. Projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;
 6. Projekto vertė nuo 5 tūkst. Eur iki 30 tūkst. Eur;
 7. Projektas įgyvendinamas 100 proc. Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektų pasiūlymai priimamami nuo 2022 m. balandžio 14 d.  iki gegužės 13 d. 15:45 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelyje, adresu Vytauto g. 33, Trakai.

 1. Pareiškėjai turi užpildyti projekto idėjos pasiūlymo formą, nurodytą bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti apraše (toliau – Aprašas), patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P2E-381, 1 priede ir prie jos pridėti visus dokumentus, nurodytus projekto idėjos pasiūlymo formoje.
 2. Pareiškėjai teikdami projekto idėjos siūlymą turi surinkti ne mažiau kaip 15 Trakų rajono savivaldybės planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų, turinčių 18 metų ir palaikančių projektą parašų, pagal Aprašo 2 priedą.
 3. Projektų idėjos pasiūlymo formos pildomos kompiuteriu.
 4. Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris į Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelį, adresu Vytauto g. 33, Trakai iki 2022 m. gegužės 13 d. 15:45 val.

Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt, skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.) ir Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai.

Aprašas

Projekto idėjos pasiūlymas

Pritarimas projekto idėjai

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Naujienos iš interneto