Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarka Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje

Balandžio 14-ąją (Didįjį Ketvirtadienį) 10 val. Vilniaus arkikatedroje bus aukojamos Krizmos šv. Mišios. Jose dalyvauja arkivyskupijos kunigai. Kviečiame kartu pasimelsti! Balandžio 14-ąją Didžiojo Ketvirtadienio vakaro Paskutinės Vakarienės Šv. Mišiomis pradedame Velykinį Tridienį. Velykinis Tridienis – Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis, Didysis Šeštadienis ir Viešpaties Prisikėlimo Diena yra švenčiamos kaip viena iškilmė. Pasistenkime dalyvauti pamaldose visomis dienomis.

Balandžio 14-ąją Didįjį Ketvirtadienį:

17.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios (lenkų k.)

19.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios (lietuvių k.)

Tyli Švč. Sakramento adoracija iki 21 val.

———–

Balandžio 15-ąją Didįjį Penktadienį viso pasaulio bažnyčiose šv. Mišios nėra aukojamos.

Mūsų bažnyčioje Didįjį Penktadienį bus visą dieną trunkanti Adoracija.

09.00 – 10.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai I rožinis

10.00 – 11.00 – PL Gyvojo Rožinio nariai I rožinis

11.00 – 12.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai II rožinis

12.00 – 13.00 – PL Gyvojo Rožinio nariai II

13.00 – 14.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai III rožinis

14.00 – 15.00 – PL Gyvojo Rožinio nariai III rožinis

15.00 – 16.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai IV ir V rožiniai

16.00 – 16.45 – PL Gyvojo Rožinio nariai IV ir V rožiniai

 

Didžiojo Penktadienio pamaldos:

17.00 (lenkų k.)

19.00 (lietuvių k.)

————-

Balandžio 16-ąją Didįjį Šeštadienį nuo 9 val. iki 18 val. kas valandą bus šventinami velykiniai valgiai.

Kaip kiekvienais metais prašome parapijiečių paaukoti maisto parapijos varguoliams (dovanotą maistą galima palikti bažnyčioje).

Velyknakčio Iškilmingos šv. Mišios Didįjį Šeštadienį:

17.00 (lenkų k.)

20.00 (lietuvių k.).

Raginame atsinešti savo Krikšto žvakę, kurią uždegsime Krikšto pažadų atnaujinimo metu. Taip pat gerai būtų, kad atsineštumėte indelyje vandens, kuris bus pašventintas Velyknakčio apeigose.

 

Įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus:

Didįjį Ketvirtadienį – už giesmės „Prieš taip didį“ giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą;
Didįjį Penktadienį – už Kryžiaus pagarbinimą arba Kryžiaus kelią;
Didįjį Šeštadienį – už Krikšto pažadų atnaujinimą.

Didįjį Penktadienį privalomas pasninkas.

——–

Balandžio 17-ąją – Velykų Sekmadienį Rezurekcija – procesija ir iškilmingos šv. Mišios mūsų parapijoje:

Trakų Vokė:

7.00 (lietuvių k.)

8.30 (lenkų k.).

 

Lentvaris:

7.00 (lenkų k.)

9.00 (lietuvių k.).

——-

Velykų Pirmadienį šv. Mišios Lentvaryje:

10.00 šv. Mišios (lenkų k.)

12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

————–

Velykų Oktavoje melsimės už gyvuosius. Lapelyje užrašykime savo artimųjų vardus ir atneškime į zakristiją. Antradienį – šeštadienį šv. Mišios 17.00 (lenkų k.) ir 18.00 val. (lietuvių k.).

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos informacija
Šaltinis – https://www.lentvarioparapija.lt/kategorija/skelbimai

Naujienos iš interneto