Vienkartinė piniginė parama iš savivaldybės biudžeto 2022 metais gimusiems vaikams

Kiekvienam 2022 metais Trakų rajono savivaldybėje gimusiam vaikui skiriama 400,00 Eur dydžio vienkartinė išmoka, jeigu nors vienas iš tėvų ne mažiau kaip 6 mėnesius iki vaiko gimimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybėje arba buvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Trakų rajono savivaldybėje ir faktiškai gyvena Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

Tėvai (vienas iš tėvų) pageidaujantys gauti vienkartinę išmoką gimus vaikui, raštu kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ar į savo gyvenamosios vietos specialistą socialiniam darbui seniūnijose, pateikdami Prašymą išmokai gauti ir visus reikalingus dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams));
  • vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Prašymus priima ir informaciją teikia:

Vienkartinė išmoka gimus vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko gimimo dienos.

Sprendimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo (neskyrimo) priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų  nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Daugiau informacijos apie vienkartinę išmoką gimus vaikui rasite:

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. P2E-34 „Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 https://trakai.lt/gyventojams/socialine-parama/savivaldybes-skiriama-vienkartine-ismoka-vaikui/4032

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

 

Naujienos iš interneto