Vytauto paminklas Trakuose: kada?

Vytautų klubo nariai Karaimų saloje, Trakuose, prie Vytauto Didžiojo stogastulpio, 1994 m.

Jau nemažas laiko tarpas, kai trakiečiai laukia Vytauto Didžiojo paminklo Trakuose, Karaimų saloje. Jo statybos istorija ilga. Žinia, jis turėjo stovėti Vilniuje, prie Gedimino pilies, tačiau ten jam neatsirado vietos ir tada Vytauto Didžiojo paminklo iniciatoriai nusprendė jį įkurdinti Trakuose. O čia vienas garbingas meras ir kiti savivaldybės tarybos nariai nubalsavo, kad paminklo Trakuose statytoju bus Trakų rajono savivaldybė.

Kaip tarė, taip ir padarė. „Trakų žemė“ kreipėsi į UAB „Trakuva“ direktorę Filomeną Kvedaravičienę ir gavo jos atsakymą, su kuriuo skaitytojai ir gali susipažinti:

„Projektavimo įmonė UAB Trakuva yra Kitos paskirties inžinerinio statinio – paminklo Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui, Karaimų saloje, Trakų mieste (17114, 27125), statybos techninio projekto rengėja.

Projekto autoriai: skulptorius prof. Gediminas Karalius.

Architektas: prof. Algirdas Vyšniūnas.

Projekto užsakovas yra Trakų rajono savivaldybės administracija.

Projektavimas pradėtas 2012 metais. Techninis projektas yra parengtas ir suderintas su visomis institucijomis informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Jo pagrindu 2016 m. rugsėjo 5 d. gautas Statybą leidžiantis dokumentas Nr. RPSP-05-160905-00028.

Dėl paminklo statybos darbų organizavimo informacijos neturime.

Išsamesnę informaciją apie tolesnius veiksmus galėtų pateikti užsakovas, t. y. Trakų rajono savivaldybės administracija.“

Filomena Kvedaravičienė paminklo Vytautam Didžiajam svarstymo metu Trakų rajono savivaldybėje, 2016 m.

Praeitame laikraščio „Trakų žemė“ numeryje (2021 m. lapkričio 19 d., Nr. 46 (1200), p. 4) buvo spausdinamas LR Seimo narės Editos Rudelienės pateiktas pasiūlymas Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžete numatyti 514 tūkst. eurų Vytauto Didžiojo paminklo statybai Trakuose:Trakai ir istoriškai, ir kultūriškai, ir netgi politiškai neatsiejami nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto (1392–1430). Čia jis pastatė Trakų Salos pilį, įsteigė Trakų parapinę bažnyčią, Trakuose įkurdino totorius ir karaimus bei suteikė Trakų miestui savivaldos teises. Vytautas Didysis paliko gilų pėdsaką šalies istorijoje, todėl materialus jo įamžinimas labai svarbus ne tik Trakams, bet ir Lietuvai.

Trakų rajono savivaldybė biudžeto lėšomis parengė techninį projektą „Kitos paskirties inžinierinio statinio – paminklo Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui, Karaimų saloje, Trakų mieste (17114; 27125) statyba“, tačiau iki šiol projektas neįgyvendintas. Atsižvelgiant į tai, kad 2022-aisiais Trakai minės savo įkūrimo 700 metų jubiliejų bei Karaimų metus, šio projekto realizavimas neabejotinai prisidės prie Lietuvos gyventojų istorinės ir kultūrinės savimonės stiprinimo.“

Birutė Valionytė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo vadovė, 2016 m.

Todėl mieli skaitytojai, Jums padedant, laukiame LR Seimo sprendimo, ar bus skirtos lėšos Vytauto Didžiojo paminklo statybai Trakuose.

Juozas VERCINKEVIČIUS

Autoriaus nuotr.

www.traku-zeme.lt

Naujienos iš interneto