Trakų rajono savivaldybės abiturientų 2021 metų brandos egzaminų rezultatų apžvalga

Šiais metais brandos egzaminų pagrindinė ir pakartotinė sesijos baigėsi anksčiau nei pernai. Visų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatai jau žinomi iki rugpjūčio 1 d.

Džiaugiamės, kad kaip ir 2020 metais pagrindinės sesijos metu 5 (2020 m. 4) savivaldybės mokyklų 14 abiturientų valstybinių brandos egzaminų darbai įvertinti 100 balų (2019 m. 16 abiturientų, 2018 m. 11 abiturientų):

  • Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos – 3 rusų (užsienio) kalbos ir 1 anglų (užsienio) kalbos; 
  • Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos – 1 rusų (užsienio kalbos); 
  • Rūdiškių gimnazijos – 1 lietuvių kalbos ir literatūros ir 1 rusų (užsienio) kalbos; 
  • Trakų gimnazijos – 4 rusų (užsienio) kalbos; 
  • Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos – 1 rusų (užsienio) kalbos ir 2 anglų (užsienio) kalbos.

Pažymėtina, kad iš minėtų 14 kandidatų darbų, įvertintų 100 balų, po 4 – Lentvario Motiejaus Šimelionio ir Trakų gimnazijų, 3 – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, 2 Rūdiškių gimnazijos ir 1 Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos. Taip pat Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 4 mokinių valstybinių brandos egzaminų darbai įvertinti 99 balais. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 1 abituriento, kurio mokymosi metiniai įvertinimai 9–10 balų, 2 valstybinių brandos egzaminų darbai įvertinti 95–100 balų (aukštesniuoju lygiu).

„Labai džiaugiuosi, kad šiais metais esant tokiai sudėtingai situacijai mūsų šalyje dėl COVID-19 pandemijos ir karantino, mūsų rajono gimnazijų abiturientai pakankamai gerai išlaikė brandos egzaminus. Nepaisant nuotolinio mokymosi, kuris abiturientams tapo dideliu iššūkiu, kaip ir pernai  turime 14 abiturientų, kurių valstybinių brandos egzaminų darbai įvertinti 100 balų. Dėkoju visiems prisidėjusiems prie brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo. Atlikote didžiulį darbą. Abiturientams linkiu begalinės kantrybės ir didelės sėkmės pasirenkant tolimesnį kelią“, – rajono abiturientų 2021 metų brandos egzaminų rezultatus apibūdino Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, laikinai einanti mero pareigas, Marija Puč.

Prieš apžvelgiant 2021 m. brandos egzaminų rezultatus, pateikiame savivaldybės abiturientų skaičiaus bei valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų laikymo kaitą savivaldybės mokyklose.

Šiais metais savivaldybės gimnazijose mokėsi 43 abiturientais daugiau nei pernai, kai kuriose savivaldybės gimnazijose stebimas mokinių skaičiaus mažėjimas. Abiturientų skaičiaus padidėjimą galimai įtakojo Aukštadvario gimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo mėn. pradėtas profesinio mokymo programų vykdymas.

Trakų rajono savivaldybės abiturientai šiais mokslo metais pasirinko 651 (2020 m. – 622, 2019 m. – 927, 2018 m. – 799) valstybinį ir 372 mokyklinius brandos egzaminus. Laikė – 611 (2020 M. – 609, 2019 –819, 2018 m. –782) valstybinius ir 315 mokyklinius brandos egzaminus.

Šių metų abiturientams teko didelis išbandymas, nes jie dėl COVID-19 pandemijos ir karantino 2020 metų pavasarį ir 2020–2021 mokslo metų didesnę dalį mokėsi nuotoliniu būdu, turėjo mažesnę galimybę atlikti tyrinėjimo ir praktinius gamtos mokslų darbus laboratorijose. Tačiau 2021 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai nėra blogesni už 2020 metų, o kai kurių mokomųjų dalykų žymiai geresni. Mažesnis procentas nei pernai neišlaikytų egzaminų.

Geriausiai abiturientams sekėsi laikyti anglų ir rusų kalbų valstybinius brandos egzaminus. Lyginant su 2019–2021 metų rezultatais pastebima, kad minėtų užsienio kalbų mažesnis procentas darbų, įvertintų patenkinamu lygiu (16–35 balais) ir didesnis procentas pagrindiniu lygiu (36–85 balais) bei darbų, įvertintų aukštesniuoju lygiu (86–100 balų).

Šiais metais rusų (užsienio) kalbos valstybinio brandos egzamino net 10 (2020 m. anglų kalbos) iš 14 abiturientų, gavusių 100 balų, darbai įvertinti aukščiausiais balais. O bendras išlaikymo vidurkis didesnis už šalies vidurkį (Lietuvos 79,32%, Trakų 80,74%)

Savivaldybės neišlaikiusiųjų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino mokinių procentas žymiai mažesnis nei 2020 metų (2021m. 13,29%, 2020 m. 23,29%) ir didesnis procentas kandidatų, išlaikiusių pagrindiniu (2021 m. 34,97%, 2020 m. 32,19%) ir aukštesniuoju (2021 m. 7,69%, 2020 m. 6,84%) lygiu. Tą patį galima pastebėti ir biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatuose. Praėjusiais ir šiais mokslo metais neišlaikė biologijos egzamino panašus 5 procentų neviršijanti mokinių dalis, o pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu didesnis procentas nei pernai (2021 m. 47,5% ir 20,0%, 2020 m. 34,78% ir 13,05%). Lyginant paskutinių trejų metų rezultatus, tikėtina, kad biologijos valstybinio brandos egzamino mokinių dalis, išlaikiusių aukštesniuoju lygiu, įgaus tendenciją didėti.

Savivaldybės šiemetiniams abiturientams kaip ir Lietuvos mokiniams blogiau sekėsi laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą. Tačiau savivaldybės mokinių, neišlaikiusių minėto brandos egzamino, žymiai mažesnė procentinė dalis nei pernai.

Pažymėtina, kad šiemet kaip ir pernai mažesnis skaičius abiturientų rinkosi ir laikė socialinių mokslų: istorijos, geografijos ir gamtamokslinio ugdymo biologijos, chemijos valstybinius brandos egzaminus. Minėtų dalykų dauguma kandidatų darbų, įvertintų patenkinamu lygiu (16–35 balais) ir pagrindiniu (36–85 balais).

Šiais metais savivaldybės mokyklų abiturientai rinkosi ir laikė mokyklinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, lenkų, rusų gimtųjų kalbų, menų ir technologijų. Mokyklinius brandos egzaminus laikė žymiai daugiau abiturientų, negu praeitais metais: lietuvių kalbos ir literatūros 134 (2020 m. – 93, 2019 m. – 121, 2018 m. – 198), lenkų gimtosios kalbos 38, (2020 m. – 21, 2019 m. – 27, 2018 m. – 35), rusų gimtosios kalbos 5, (2020 m. – 3, 2019 m. – 4, 2018 m. – 0), menų 5 (2020 m. – 6, 2019 m. – 7, 2018 m. – 4) ir technologijų 133, (2020 m. – 112, 2019 m. – 114, 2018 m. – 173).

Vienas populiariausių pasirenkamųjų mokyklinių brandos egzaminų – technologijų brandos egzaminas. Jį išlaikė visi laikiusieji, 4–5 balais įvertintų darbų 0,75% (2020 m. 0%), 6–8 balais – 35,34% (2020 m. 18,75%) –ir 9–10 balais – 63,33, (2020 m. – 81,25%). Lietuvos mokyklinio technologijų brandos egzamino neišlaikė 0,29 (2020 m. – 0,26) procento, išlaikė: 4–5 balais 5,93 % (2020 m. – 5,09%), 6–8 balais 38,10% (2020 m. 29,37%) ir 9–10 balais 35,91% (2020 m. – 57,87).

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu neišlaikė 2,99% (2020 m. – 8,33%, 2019 m. 10,74%) abiturientų, 4–5 balų įvertinimus gavo 49,25% (2020 m. – 59,17%, 2019 m. – 50,41%), 6–8 balų – 43,29% (2020 m. 24,99%, 2019 m. – 31,40%) ir 9–10 balų – 4,48% (2020 m. – 7,50%, 2019 m. – 7,44%) abiturientų. Lietuvos kandidatų darbai įvertinti 4–5 balais 63,31% (2020 m. –62,39%), 6–8 balais 28,25% (2020 m. – 29,43%), 9–10 balų 2,77% (2020 m. – 2,7%) ir 5,68% (2019 m. – 5,47%) egzamino neišlaikė.

Lenkų gimtosios kalbos mokyklinį brandos egzaminą išlaikė visi, 15,79% (2020 m. –20,13%) darbų įvertinti 4–5 balais, 52,63 % (2020 m. –57,14%) – 6–8 balais ir 31,58% (2020 m. – 38,10%) – 9–10 balų. Lietuvoje minėto egzamino neišlaikė 0,27% kandidatų, 19,67% (2020 m. –20,13%) gavo 4–5 balus, 53,97% (2020 m. – 53,50%) – 6–8 balus ir 26,10% (2020 m. –26,36%) – 9–10 balų.

Rusų gimtosios kalbos mokyklinį brandos egzaminą laikė tik 5 (2020 m. 3, 2019 m. 4) mokiniai, iš jų: vieno darbas įvertintas 6 balais ir keturių – 7 balais. (2020 m. vieno darbas įvertintas 5 balais, 1 – 6  balais ir 1 – 8 balais, 2019 m. vieno kandidato darbas įvertintas 6 balais, dviejų – 8 balais ir vieno 9 balais). Lietuvos 1 kandidatas neišlaikė egzamino, 19,10% (2020 m. –21,65%) gavo 4–5 balus, 58,13% (2020 m. –64,18%) – 6–8 balus ir 22,36% (2020 m. – 14,18%) – 9–10 balų.

Menų (dailės) egzaminą laikė 5 (2020 m. – 6, 2019 m. – 7) mokiniai: visi išlaikė ir jų darbai įvertinti 10 balų, (2020 m. 9 – 10 balais (50% – 9 balais ir 50% – 10 balų), 2019 m. 9 balais įvertintų darbų buvo 14,29%, 10 balų – 85,71%). Lietuvos laikę menų mokyklinį brandos egzaminą kandidatai, išlaikė visi, 4–5 balus gavo 1,16% (2020 m. – 0,92%), 6–8 balus – 16,99% (2020 m. – 21,18%) ir 9–10 balų – 81,84% (2020 m. – 77,89%).

Pakartotinės sesijos metu savivaldybės mokyklų 24 (2020 m. 38, 2019 m. 45, 2018 m. – 43) mokinia laikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Jiems suteikta galimybė išlaikyti privalomą egzaminą, kurio nepasisekė išlaikyti pagrindinės sesijos metu. Pakartotinės sesijos metu 1 mokinys neišlaikė egzamino, 4–5 balų įvertinimus gavo 45,83%, 6–8 balų – 45,83% ir 9–10 balų – 4,17% mokinių. Savivaldybės keturių: Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Trakų ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijų 6 mokiniai pateikė apeliacijas dėl lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertintų darbų. Kol kas apeliacijų rezultatų nėra, todėl galimi vėlesni savivaldybės brandos egzaminų rezultatų patikslinimai.

Baigėsi svarbus ir nelengvas 2021 metų brandos egzaminų etapas ne tik abiturientams, bet ir juos mokiusiems mokytojams. Nuoširdžiai dėkojame visų savivaldybės gimnazijų, pagrindinių, pradinių mokyklų bei Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriams, direktorių pavaduotojams ugdymui ir ūkio reikalams, mokytojams, kitiems mokyklų darbuotojams už brandos egzaminų organizavimą, vykdymą, administravimą, už sutelktas jėgas ir atsakingą darbą egzaminų dienomis. Dėkojame visiems kandidatams, laikiusiems brandos egzaminus, už atsakingą požiūrį, gerą elgesį ir pareigingumą. Sėkmės Jums visiems, užbaigusiems mokyklinio gyvenimo etapą ir verčiantiems naują savo gyvenimo puslapį.

 

Informaciją parengė Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė Regina Žukienė

Šaltinis – https://www.trakai.lt/naujienos/traku-rajono-savivaldybes-abiturientu-2021-metu-brandos-egzaminu-rezultatu-apzvalga/3344

 

Naujienos iš interneto