Gyvsidabrio sukeliamas pavojus

Pavojingiausi – gyvsidabrio garai

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) informuoja, kad Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, siekiant uždrausti naudoti pavojingas medžiagas, gyvsidabrio termometrai į rinką negali būti tiekiami nuo 2009 m., tačiau nemažai gyventojų vis dar juos naudoja. Didžiausia problema yra ta, kad gyvsidabrio termometrai dažnai sudaužomi, tačiau pavojų žmogaus sveikatai kelia ne į aplinką patekęs pats metalas, o kenksmingi gyvsidabrio garai. Gyvsidabris garuoja kambario temperatūroje, kylant temperatūrai garavimas suintensyvėja, todėl didėja tikimybė įkvėpus gyvsidabrio garų apsinuodyti. Gyvsidabrio garų žmogus nejaučia, nes jie neturi kvapo. Svarbu žinoti, kad kuo aukštesnė patalpos oro temperatūra, tuo gyvsidabrio garų koncentracija patalpos ore didesnė. Gyvsidabrio garai į žmogaus organizmą patenka per kvėpavimo takus, virškinamąjį traktą, odą ir gleivines. Jei metalinis gyvsidabris patenka į virškinamąjį traktą, pasišalina nepadarydamas žalos sveikatai. Tačiau ypač pavojinga įkvėpti jo toksiškų garų, kurie per plaučius patenka į kraują, kaupiasi inkstuose, kepenyse, smegenyse.

Gyvsidabris yra pavojingas sveikatai

Gyvsidabris sukelia ūmų arba lėtinį apsinuodijimą. Pirmieji apsinuodijimo gyvsidabriu požymiai – silpnumas, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, seilėtekis, metalo skonis burnoje, kartais būna pilvo skausmai ir kraujingas viduriavimas. Kilus įtarimui, kad apsinuodyta gyvsidabriu, rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba kreiptis į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apsinuodijimų informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052.

Ką daryti sudaužius termometrą, turintį metalinio gyvsidabrio?

 • nedelsiant iš patalpos turi būti išvesti visi asmenys, gyvūnai;
 • skubiai atidaromi užterštos patalpos langai, uždaromos ir užsandarinamos durys. Išjungiamos patalpos vėdinimo ir kondicionavimo sistemos, išjungiamas ar maksimaliai sumažinamas gyvsidabriu užterštos patalpos šildymas;
 • asmenys, prieš išeidami iš užterštos patalpos, turi nusiauti dėvimą apavą. Taip pat asmenims, dėvintiems metalinio gyvsidabrio lašais užterštus drabužius bei avintiems užterštą avalynę neleidžiama vaikščioti po namus. Jei gyvsidabris buvo tiesiogiai patekęs ant apavo, drabužių, šie turi būti sudėti į dvigubus plastikinius maišus, kurie turi būti sandariai užrišami ar kitaip užsandarinami.

Niekada išsiliejusio gyvsidabrio:

 • nesiurbti dulkių siurbliu – temperatūra dulkių siurblyje yra aukštesnė nei patalpose, todėl gyvsidabrio garavimas bus daug kartų intensyvesnis, o tai dar labiau užterš gyvenamąsias patalpas ir negrįžtamai užterš dulkių siurblį;
 • nešluoti – taip jį suskaidysite į dar mažesnius lašelius ir paskleisite dar plačiau;
 • nepilti į nuotekų sistemą – jis gali patekti į paviršinius vandenis;
 • neskalbti užterštų drabužių skalbimo mašina – gyvsidabris negrįžtamai užterš skalbimo mašiną;
 • nemesti į ugnį – aukštoje temperatūroje susidaro pavojingos gyvsidabrio garų koncentracijos.

Kur kreiptis sudaužius termometrą?

Išsiliejus gyvsidabriui rekomenduojama kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai saugiai surinks išsiliejusį gyvsidabrį ir atliks pirminę demerkurizaciją (gyvsidabrio pašalinimą iš aplinkos). Jeigu namuose turima priemonių gyvsidabrio surinkimui, tuomet tai galima padaryti savarankiškai.

5 žingsniai nutarus savarankiškai surinkti nedidelį kiekį išsiliejusio gyvsidabrio:

1. Apsaugokite save: persirenkite senais, dėvėtais drabužiais, apsiaukite senesnę, naudotą avalynę – ant avalynės uždėkite plastikinius antbačius / maišelius, kuriuos vėliau supakavus galėtumėte atiduoti kartu su kitomis pavojingomis atliekomis jų užteršimo gyvsidabriu atveju; nusiimkite visus papuošalus, nes gyvsidabris gali prikibti prie metalo; kvėpavimo takų apsaugai galite naudoti vienkartinę veido kaukę arba vatos / marlės kaukę, rankšluostį, nosinę ir pan.; dėvėkite gumines pirštines.

2. Paruoškite priemones gyvsidabrio surinkimui:

 1. plastikinį (-ius) maišą (-us);
 2. stiklainį (-ius) su vandeniu ir dangtelį (-ius) stiklainio (-ių) sandarinimui;
 3. kartono arba standaus popieriaus;
 4. pūkų rinkiklį (-ius) su nuplėšiamais popieriniais lipniais lapeliais arba lipnią juostą;
 5. popierinį rankšluostį, servetėles arba tualetinį popierių;
 6. guminę kriaušę arba vienkartinį švirkštą.

3. Surinkite gyvsidabrį mechaniniu būdu (mechaninė demerkurizacija):

 • pirmiausiai surinkite sudužusio termometro stiklo šukes;
 • gyvsidabrio lašelius pradėkite rinkti nuo užteršto ploto krašto į vidurį juos stumiant standžiu popieriumi arba kartonu ant kito standaus popieriaus lapo, kuris, kartu su gyvsidabriu, įdedamas į stiklinį indą su vandeniu. Likusius gyvsidabrio lašelius galite rinkti popieriniu lipniu pūkų rinkikliu su nuplėšiamais lapeliais arba lipnia juosta ar pan. pradedant nuo užteršto ploto pakraščių ir renkant vidurio link (surinktus gyvsidabrio lašelius kartu su popieriumi įdėkite į stiklinį indą su vandeniu);
 • smulkiausius gyvsidabrio lašelius galite surinkti naudodami guminę kriaušę arba naudodami vienkartinį švirkštą, kurie po to taip pat šalinami kaip pavojingos medžiagos.

4. Atlikite patalpos cheminę demerkurizaciją:

Vietą, kurioje buvo gyvsidabris, išplaukite su sodos ir muilo tirpalu (1l karšto vandens + 50g sodos + 50g muilo).

5. Atlikus minėtus veiksmus:

 • nusivilkite užterštus drabužius ir nusiaukite antbačius ir (ar) avalynę, kuriuos sudėkite į dvigubus plastikinius maišus ir užsandarinkite;
 • nusiplaukite su muilu rankas, nusiprauskite po dušu, išsiskalaukite dantis;
 • gerai vėdinkite patalpas (ne trumpiau nei 2 dienas) atidarydami langus ir išorines duris;
 • surinktą gyvsidabrį ir jo surinkimui panaudotus daiktus laikykite hermetiškai uždarytame stikliniame inde su vandeniu. Užterštas atliekas – užsandarintame plastikiniame maiše iki išvežimo;
 • jokiu būdu negalima gyvsidabrio išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Indą su gyvsidabriu ir kitus gyvsidabriu užterštus daiktus būtina pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles, kurių sąrašą galima rasti adresu https://atliekos.lt/.

Gyvsidabrio garų koncentracijos tyrimų rezultatai

2020 metais NVSC gavo 43 pranešimus apie gyvenamosiose patalpose sudaužytus gyvsidabrio termometrus. Atlikus gyvsidabrio garų koncentracijos tyrimus, net aštuoniuose cheminės taršos židiniuose gyvsidabrio koncentracija viršijo Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ nustatytą didžiausią leidžiamą koncentraciją (0,0003 mg/m³) jau po atliktos pirminės demerkurizacijos. Laboratorinius tyrimus gyvsidabrio koncentracijai patalpų ore nustatyti atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija NVSC užsakymu. NVSC vertina laboratorinių tyrimų rezultatus ir teikia išvadas bei rekomendacijas gyventojams. NVSC nustačius, kad gyvenamosiose patalpose gyvsidabrio garų koncentracija viršija didžiausią leidžiamą koncentraciją patalpų ore, gyventojams rekomenduojama patalpas plauti bei vėdinti ir po šių veiksmų pakartotinai organizuojamas gyvsidabrio garų koncentracijos patalpų ore tyrimas.

Rekomendacijos

Naudojant gyvsidabrio termometrus rizikuojama užteršti aplinką, pakenkti savo ir artimųjų sveikatai. Todėl NVSC rekomenduoja naudoti tik šiuolaikinius saugius termometrus (pvz., elektroninius termometrus).

Atsiminkite – į patalpas, kur buvo išsiliejęs gyvsidabris, galite sugrįžti tik gavę NVSC išvadas, kad patalpomis yra saugu naudotis.

Visada reikia išlikti budriems ir žinoti svarbiausius žingsnius galimo gyvsidabrio išsiliejimo atveju: informaciją, kaip apsaugoti save ir savo artimuosius sudužus termometrui taip pat galite rasti ir interneto svetainėje www.LT72.lt. Tai Lietuvos Respublikos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė, joje pateikti patarimai, kaip elgtis kilus cheminės, gamtinės ar socialinės kilmės pavojams ir kuo privalu pasirūpinti per 72 val.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija

Naujienos iš interneto