Vilniaus arkivyskupijos žinios

Mielieji,

Sekmadienį pradėsime Adventą – pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas.

„Caritas“ šv. Kalėdų kviečia laukti su Advento kalendoriumi „Jei neturėčiau meilės, aš būčiau niekas“ (1 Kor 13, 4-7).

Netrukus prasidėsiantį gruodžio mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis jo intencija, kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų stiprinamas Dievo Žodžiu ir maldos gyvenimu.

Lapkričio – sausio mėnesiais vis kitoje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už gydytojus, slaugytojus, ligonius. Tvarkaraštis čia.

Šv. Mišių transliacijos iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių

Kalendorius:
Lapkričio 29 d. 16.00 val. Susikaupimo ir maldos su Dievo žodžiu vakarai su Nukryžiuotojo Kristaus seserimis. Pirmasis advento sekmadienis (internetu)
Lapkričio 29 d. 17.30 val. Advento sekmadieniais – LMTA studentų, šv. Luko klubo narių, koncertai (internetu)
Lapkričio 29 d. 20.00 val. „Kristaus belaukiant“ – klasikinės muzikos koncertai advento vakarais (internetu)
Gruodžio 2 d. 20.30 val. Studentai ateitininkai kviečia: Advento dvasiniai impulsai su kun. G. Satkausku (internetu)
Gruodžio 5 d. 17.30 val. Rekolekcijos su Dievo Apvaizdos seserimis: „Kelkis ir laikykis ant kojų“ (Apd 26,16) (internetu)
Gruodžio 5 d. 18.00 val. Bernardinai.lt Advento pokalbis su arkivyskupu Gintaru Grušu (internetu)
Gruodžio 7 d. 18.30 val. Studentams: Advento refleksijos su Benu Ulevičiumi (internetu)

Lietuvoje, kaip ir kaimyninėje Lenkijoje, Advento laikotarpis turi ypatingą puošmeną – Rarotas. Tai Švč. Mergelei Marijai skirtos votyvinės pamaldos, aukojamos Advento metu aušrai brėkštant, taip pabrėžiant Marijos – išganymo aušros ir Mesijo motinos – garbę. Pateikiame keletą bažnyčių, kurios jau skelbia apie Rarotų šv. Mišias:
Advento šiokiadieniais 7 val. – Vilniaus Kalvarijų parapijoje
Advento trečiadieniais 7.15 val. – Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Advento pirmadieniais ir ketvirtadieniais 7.00 val. – Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje

Vilniaus arkivyskupijos informacija

Šaltinis – Vhttps://www.vilnensis.lt/vilniaus-arkivyskupijos-zinios-2020-11-27/

Naujienos iš interneto