Dienoraštis apie 1993 metus…


„LIETUVOS ŽINIOS“ tuomet labai slaunai pasitiko viešą liuosos Tautos Liaudies teisybę, kurioje stambia, beveik idėjine auka dalyvavo ir Jonas Počepavičius, dėl to ten staiga prikėlęs ir publicistinę lyriką.
Šiandien jis „TRAKŲ ŽEMĖS“ redakcijos narys, pabuvojęs „VORUTOS“ istoriniuose puslapiuose, o nuo 2009 metų disciplinuotai leidžiantis iliustruotą „Facebook“ puslapį, dienraštį, turintį per 100 000 skaitytojų ir 5 000 vienminčių.

Čia ir prieškario nacionalinių darbininkų dienraščio „LIETUVOS ŽINIŲ“, turėjusio net 9 korespondentus užsienyje, o ir nuo 1991 metais atgaivintų LSDP, o vėliau išduotų „naujam kapitalui“, atminties originalas kaipos ištikimybės jambu kirčiuotas aidas!

Pagarbiai
Jonas DAVYDONIS

2020 11 15

Naujienos iš interneto