LABAS RYTAS 1101

Dainuojanti Lentvario tremtinių konferencija…
Žemiau
15 nuotraukų,
tarp jų ir praeitų
metų
faksimilės!
Tai Lentvario tremtinių bendrijos įtakingos ir veiklios narės,
1948 metų tremtinės,
BRONĖS DAUDIENĖS
gimtadienio pažymėjimas,
į kurį atėjo tremtiniai
Bronė Drumstienė,
Petras Baranauskas,
Ona Černiauskienė,
Juzė Zalieckienė,
Jonas Počepavičius,
Marytė Urbutienė,
Bronė Egirtienė,
o
ir
vaišių stalo
šeimininkai,
1948 metų tremtinių pora
Alfonsas Dauda
ir
Bronė Daudienė.
Ir tai buvo panašu į nedidelę Lentvario tremtinių bendrijos dainuojančią konferenciją,kurioje dėl nemirštančios istorijos veikė ir foto aparatas,ištikimai pasakojęs apie tremtinių Bronės ir Alfonso DAUDŲ stiprią šeimą,kurią pavadinkime maža Dzūkų valstybe Lentvaryje!
Ieškome lietuviško stiprybės pavyzdžio?
Prašau.
Čia jis.
1948 metai.
Vienas ramus Dzūkų kaimas.
Atskirai ir Bronės,ir Alfonso šeimų mirtinai pavojinga de/portacija. Išgyvenimas Sibire.
Sugrįžimas būtent į Lentvarį,kuris didvyriškai ir paslaptingai nusipjovė Į Antano Sniečkaus „ukazą“-„be teisės gyventi Lietuvoje,“
todėl
čia
suleistos gyvybingos šaknys.
Savo rankomis įkurta sodyba.
Įveistas nemažas ir praktiškas sodas.
Išauklėti trys vaikai.
Todėl ir nesiskuskime Viešpačiui,kad šiek tiek nusilpome,nes JIS nepatikės!
Bronė Daudienė dainas svečiams siūlė asmeniškai.
Dainavome Lentvario tremtinių choro „VILTIS“ senais nariais!
Kalbėjome apie bendrijos metų naštą.
BRONEI
linkėjome sveikatos, o jos palikuoniams iki provaikaičio, to paties
brangiausio!
Vaišių stalą dzūkiškai globojo
AUDRONĖ DAUDAITĖ!
Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS
2020 09 27/28
Iš Jono DAVYDONIO paskyros socialiniame tinkle „Facebook“

 

Naujienos iš interneto