Nakties Čikagos generolas

Tarp seimelio-bibliotekos/Taip pavargo mano niekas!/Ant suolelio vis bargan/Pamigau…ir sapnas man/Laikrodis dantukais žviegė/Ir į ausį tiesą pliekė/Taip reikėjo man Žmogaus/JIS atėjo iš dangaus!!

Generolas ir kampuotas/Pasitempęs patriotas/Tarė Lietuvos aistra/“Kas yra ir ko nėra/Išdėlios žiedų audra!/Bus gėdynė ištepliota/Ir istorija barzdota/Išdavėt širdis jaunystos/O vadintis žygiais drįstat?/Brol,kodėl  dabar tyli?/Šioj pavargusioj šaly/TU-esmi-didus pilietis/TU gali ir suturėti/Tuos,kuriuos siuntei valdyt/Praeitį valnai žudyt!

Atsistokite,draugai!/AŠ-plechavičių laikai!/Išsitieskite,vaikai!/AŠ-laisvi žirgų laukai!/Duona JŪSŲ kasdieninė/Ant vėlės  man visad mina/Įsidėk į mintį šūvį/Ir pakeisk TĖVYNĖS būvį!/Lietuvoj tikrai vis vien/Demokratija kasdien/JI-tikrai-rytoj ŽMOGUS/Bolševikams kap medus!!

Baigias mano šoviniai/Tuoj lietuviški jausmai/Landsbergis taip išmąslus/Ir profesorius smagus/Ir PATACKAS-trach-kartus/Panos gražios ten yra/Social-stalinas-aure/Gatvėje BOBELIS skirias/Smetona kažkaip patyręs?!“

Energingai ans nutilo/Bibliotekos laiptais kilo/„GENEROLE,ką daryti?/Reikia sakinį rėdyti!“/GENEROLAS knygą žino/Tarsi gruodžio karabiną/Sakė: „SEIMAS LAISVĖS KINAS“/Ir toliau-giliau-giliau:/“Lietuvėlė juk pagijo/Atsiminkit Žemaitijoj/Devynioliktųjų metų-TAU-senelio liūdi ratai/Paveizėki kuopos vadą/Ir į Vilnių greit ant ratų/Būki-būki atsargus/Gali išsprogdint ratus“/Ir toliau-na-pagaliau/“JŪSŲ grabas da miške/Stalius kitame laike/Ir todėl esmi kova/Ir jaunutė LIETUVA!

Man jau laikas/išeinu/Reikia vyrų čia jaunų!“

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

1999 09 07

Naujienos iš interneto