Lentvario tremtinių giesmė nuskambėjo Lietuvai

Laikraščio „Tremtinys“ (2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 47 (1357) iškarpos faksimilė

Nuo 1988 m. spalio 28 d. leidžiamo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos savaitraščio „Tremtinys“ 2019 m. 47 numeryje (2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 47 (1357) paskelbta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lentvario filialo „Tremtinių giesmė“. „Tremtinių giesmės“ žodžius sukūrė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lentvario filialo pirmininkas Jonas Počepavičius, o muziką – Lentvario tremtinių choro „Viltis“ vadovas Eugenijus Barkovskis. Pirmą kartą šis kūrinys buvo atliktas Lentvario tremtinių choro „Viltis“ 2018 m. vasario 16 d. per 100-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo metinių minėjimą Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.

Laikraščio titulinio puslapio su vinjete iškarpos faksimilė

„Klevų alėjos“ informacija

Naujienos iš interneto