Nepalūžtantis spaudos darbuotojas

Bent vieną gražų atminimą ištraukęs iš būties,

Visus dėl laisvės būdo kryžium atsiprašęs,

Saulėlydy ieškosiu meilės ir vilties,

Apie kurias sunaikinti poetai rašė…

(J. Počepavičius)

Garsus žurnalistas ir literatas lentvarietis Jonas Počepavičius švenčia savo 75-erių metų jubiliejų. J. Počepavičiaus gimtinė – Davydonių kaimas (Ukmergės r.). Jono gyvenimas pažymėtas skaudžiais įvykiais. Vienas jų – šeimos tremtis ir stambaus ūkio nacionalizacija.

Jonas Počepavičius mokėsi Lokėnų septynmetėje mokykloje, vėliau įstojo į Ukmergės žemės ūkio technikumą. Kai mokėsi ketvirtame kurse, studentai buvo siunčiami dirbti, Jonas protestavo, kad jiems už darbą nemokama, todėl buvo išsiųstas plušėti į fermą, kad persiauklėtų. Vėliau buvo pašauktas į sovietų armiją, atitarnavęs apsigyveno Kaune ir trejus metus dirbo Kauno radijo gamykloje, 1971 m. įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą į žurnalistikos fakultetą, o baigęs studijas 1976 m. pagal paskyrimą atvyko dirbti į Trakus, į „Spartuolio“ laikraščio redakciją, o nuo 1982 m. dirbo „Valstiečių laikraščio“ redakcijoje. Tuo metu specialiosios tarnybos išsiaiškino, kad J. Počepavičius buvęs tremtinys, todėl negali dirbti Centro komiteto leidinyje. Jį atleido iš darbo ir aštuonerius metus uždraudė dirbti kūrybinį darbą. Negalėdamas darbuotis redakcijose jis įsidarbino Rūdininkų alaus restorane administratoriumi. 1992–1994 m. plušėjo „Lietuvos žinių“ redakcijoje atsakinguoju sekretoriumi, laikinuoju redaktoriumi.

 Taip pat dalyvavo atkuriant laikraštį „Lietuva“, kuris buvo leidžiamas vienerius metus.

Nuo 1999 m. J. Počepavičius bendradarbiauja su laikraščio „Trakų žemė“ redakcija, įkūrė tris laikraščius: „Lentvario kronika“, „Klevų alėja“, „ Lentvario žinios“.

J. Počepavičius yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lentvario skyriaus pirmininkas.

J. Počepavičius yra išleidęs poezijos knygą „Sukilimas“ (2002), jo kūryba buvo spausdinama ir Trakų literatų brolijos „Aukuras“ almanachuose.

Redakcijos „Trakų žemė“ kolektyvo ir skaitytojų vardu sveikiname jubiliatą ir linkime naujų idėjų, kūrybinių laimėjimų, stiprios sveikatos.

 

Kęstutis PETKŪNAS

Naujienos iš interneto