Petras KARLONAS (1927–2019)

Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip su ja kovoti.

Vincas Mykolaitis-Putinas

Lapkričio 16-ąją Anapilin išėjo daugeliui Lentvario gyventojų žinomas Petras Karlonas. Tai dvidešimt metų Lentvario lietuviškajai mokyklai vadovavęs pedagogas, išleidęs ne vieną abiturientų laidą.

Petras Karlonas gimė 1927 m. rugpjūčio 2 d. Varėnos rajone. Pedagogo (istorijos mokytojo) specialybę įgijo Maskvoje, 1954 m. dėstė Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, vėliau vadovavo kelioms Trakų rajono įstaigoms. 1964 m. Petras Karlonas paskiriamas Lentvario 2-osios vidurinės mokyklos direktoriumi. Juo buvo iki 1985 m. Po to dirbo Šklėrių, Grigiškių mokyklose, dėstė istorijos dalyką.

Tie, kas turėjo garbės bendrauti su Direktoriumi, prisimena jį kaip tolerantišką ir rūpestingą, betarpišką vadovą, nuoširdų žmogų, mylimą ir gerbiamą kolegų ir mokinių. Reiškiame užuojautą artimiesiems, kuriems lieka Išėjusiojo gerumo šviesa. Visi saugosime buvimo kartu atmintį.

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenė

Naujienos iš interneto