Kultūros vertybėms išsaugoti – parama iš Paveldotvarkos programos

Daniliškių kaimo cerkvė. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nuotr.

Nekilnojamųjų bei kilnojamųjų kultūros vertybių savininkai bei valdytojai turi galimybių gauti valstybės paramą kultūros paveldo objektams išsaugoti. Tačiau pastebėtina, kad šia galimybe ne visi galintys gauti paramą pasinaudoja.

Svarią paramą pagal šių metų vasarį kultūros ministro patvirtintą Paveldotvarkos 2019 metų programą gavo bei gaus tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, pateikę paraiškas Kultūros paveldo departamentui. Tam numatyta daugiau nei 3,6 mln. eurų.

Kas tie laimingieji, kurie pateko į šį sąrašą? Žinoma, tai iniciatyvūs paveldo objektų savininkai, valdytojai, kurie rūpinasi kultūros vertybių būkle ir išsaugojimu. Šiame sąraše yra ir mūsų rajono savivaldybės atstovų. Tai Daniliškių kaimo sentikių religinė bendruomenė, kuri pateikė paraišką Švč. Trejybės cerkvės tvarkybos darbams. Bendruomenei yra skirta 72 tūkst. eurų cerkvės remontui.

Įdomu tai, kad šiame senąsias tradicijas, papročius išsaugojusiame nedideliame kaime cerkvė yra ne tik sakralinio paveldo objektas. Tai gyventojus suburianti, vienijanti, apgaubianti jaukumu ir bendryste susitikimų vieta. Tai kaimo centras, kuris lig šiol nėra praradęs savo dvasinės reikšmės. Nors kaime nedaug gyventojų, savaitgaliais, per šventes, ypač šiltuoju metų laiku, čia suvažiuoja nemažai iš šio kaimo kilusių, turinčių jame savo senelių, tėvų namus žmonių. Akivaizdu, kad gauta parama kaimo bendruomenei yra labai didelė paspirtis, galimybė išsaugoti kultūrinį palikimą, jį tausoti ir prižiūrėti dabar bei ateinančioms kartoms.

Todėl raginame sekti geraisiais pavyzdžiais ir pasinaudoti galimybėmis gauti finansinę paramą tvarkant, prižiūrint, naudojant kultūros paveldo objektus.

Tvarką, pagal kurią iš valstybės biudžeto lėšų dalinai finansuojami kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbai, reglamentuoja Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-524.

Iš valstybės biudžeto lėšų dalinai finansuojami šie išsaugojimo darbai:

 1. valstybės saugomų ir kitų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai, kurių rūšys nurodytos PTR „Tvarkybos darbų rūšys“;
 2. kultūros paveldo objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotini darbai;
 3. į Kultūros vertybių registrą įrašytų dailės vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo darbai ir apsaugos priemonių įrengimas.

Objektų atrankos kriterijai:

 1. objektai, kuriems bus vykdomi tęstiniai išsaugojimo darbai;
 2. objektai, kuriems bus vykdomi avarijos grėsmės pašalinimo darbai;
 3. objektai, priskiriami medinės architektūros nekilnojamajam kultūros paveldui;
 4. objektai, kuriems skiriamas pareiškėjo ar kito finansavimo šaltinio finansinis indėlis, apskaičiuojamas procentais nuo prašomos finansuoti sumos, yra didesnis negu 50 procentų.

Finansavimo dydžiai:

 1. išlaidos, susijusios su taikomaisiais tyrimais, gali būti finansuojamos 100 procentų, bet ne daugiau negu 20 tūkst. eurų;
 2. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) projektų parengimas finansuojamas nuo 60 iki 70 procentų nuo projektinės dokumentacijos parengimo sąmatos sumos (yra nustatytos papildomos sąlygos).
 3. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) atlikimo išlaidos finansuojamos nuo 60 iki 70 procentų nuo einamaisiais metais Objekte atliekamų darbų kainos, bet ne daugiau negu 150 tūkst. eurų per metus (yra nustatytos papildomos sąlygos).
 4. apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų darbų išlaidos finansuojamos iki 50 procentų (yra nustatytos papildomos sąlygos).

 

Paraiškos pateikiamos elektroniniu būdu, prisijungus prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos elektroninių paslaugų informacinės sistemos KPEPIS (www.kpepis.lt).

Trakų rajono savivaldybės Architektūros skyriaus informacija

Naujienos iš interneto