LIEPOS 5 D. VYKS EKSKURSIJA PO LENTVARIO DVARO PARKĄ

Susitikimų erdvė „Lokomotif“
Lentvario geležinkelio stotis, Geležinkelio g. 13, II a.
Liepos 5 d., 17:30 val.

Rasos Puzinienės vedama ekskursija po Lentvario dvaro parką yra viena
iš parodos „Kurortas“ programos dalių. Turą pradėsime 17:30
val., parodoje „Kurortas“, „Lokomotif“ susitikimų erdvėje
(Lentvario geležinkelių stotis, II a.), 18:30 val. tęsime pasakojimą
Lentvario dvaro parke.

„Nuolatinis buvimas gamtoje, domėjimasis istoriniais dvarų parkais,
mano gyvenimo kelyje sutikti tam tikri žmonės, bei miškininkystės
studijų metais įgytos dendrologinės ir kitos žinios išmokė
suprasti, atrasti ir kitu žvilgsniu pamatyti Lentvario dvaro parką
kaip nepaprasto grožio kūrinį.“
Rasa Puzinienė

Renginys atviras ir nemokamas, ekskursija vyks lietuvių kalba.

„Kurortas“ – susitikimų lydima paroda apie neišvengiamus kismus.

Kurorto kaip modernėjančio gyvenimo sąvoka XX a. pirmojoje pusėje
išpopuliarėjo tuometinėje Lietuvoje, kai Lentvaris jau turėjo visus
tam reikalingus bruožus.
Kadaise šio miesto klestėjimo pagrindu tapo suprojektuotas
geležinkelių mazgas. Tranzitinis taškas priviliojo to laiko
investuotojus – Tiškevičių šeimą, čia sukūrusią visą miesto
infrastruktūrą, kurią sudarė mokykla, bažnyčia, restoranas,
viešbutis ir panašūs pastatai.
Dvarų kultūros liekanos šiandien pabrėžia gerokai pakitusį miesto
veidą, o jo industrinę dvasią sustiprina tarybmečiu pastatyti ir
legendiniais tapę vietos fabrikai.
Vietinės liaudies atmintis bei istoriniai šaltiniai leidžia atrasti
kurorte esančius izoliuotus, slaptus portalus – nepaaiškintus
ženklus. Šie, užminę mįslę, neišvengiamai jungia nuolatos
kintančius mitus, asmeninius pasakojimus ir istorinius faktus.

Parodą aplankyti galite iš anksto susitarę telefonu +37062728274 arba
el. paštu hi.lokomotif@gmail.com

Dalyviai:
Antanas Gerlikas
Jeronimas Seibutis
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Linas Blažiūnas
Mantas Talmantas
Rasa Puzinienė
Vytenis Burokas

Kuratoriai:
Milda Dainovskytė
Laurynas Skeisgiela

Parodos dizainas:
Gailė Pranckūnaitė

Projektą vykdo:
Lentvario kultūros rūmai
Projektą dalinai remia:
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Trakų rajono savivaldybė

Partneriai:
UAB Lentvario kilimai
UAB Statybų bazė
Loko Cafe
Six Chairs Books
ArtBooks.lt
Vilniaus dailės akademija
Lietuvos kompozitorių sąjunga
Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija
Trakų rajono Lentvario pradinė mokykla
Trakų rajono Lentvario „Versmės“ gimnazija
Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija
Vilniaus dailės akademija
Lietuvos kompozitorių sąjunga

Komunikaciniai partneriai:
„Trakų žemė“
„Galvė“

Nuotr. Rasos Puzinienės

///////

Guided tour in Lentvaris manor park
On July 5th 5.30 PM
„Lokomotif“ meeting room
Lentvaris train station, Geležinkelio str. 13 (first floor)

A tour guided by Rasa Puzinienė is one of the events following the
opening of the exhibition “Resort”. We are going to start the event
in Lokomotif meeting room (Lentvaris train station, Geležinkelio str.
13) at 5.30PM and continue the tour in Lentvaris manor park at 6.30PM.

„Constant being in nature, interest in historical manor parks, certain
people encountered during my walk of life and dendrological, as well as
other knowledge obtained during forestry studies taught me to
understand, discover and newly observe the park of Lentvaris manor as a
work of extraordinary beauty.“
Rasa Puzinienė

The event is free and open. The tour is going to be held in Lithuanian.

“Resort” is an exhibition exploring unavoidable shifts, accompanied
by a series of meetings.

The notion of a resort as a mode of modernized living was popularized in
Lithuania in the first half of the 20th Century – back then, Lentvaris
already possessed all the qualities
required to be treated as such.
Once, the basis for the city’s prosperity was the planned railway
junction. The point of transit attracted the investors of the time –
the Tiszkiewicz family, which established the whole infrastructure of
the city, comprised of a school, a church, a restaurant, a hotel and
others.
The remnants of manor culture emphasize the significant changes on the
current face of the city, and its industrial spirit is fortified by the
now legendary local factories, raised during the
Soviet period.
The collective memory of the local population and historical sources
allow us to discover the isolated, secret portals in the resort – its
unexplained signage. Posing a riddle, they
unavoidably connect constantly shifting mythologies, personal narratives
and historical facts.

You are welcome to visit the exhibition by making an appointment by
phone: +37062728274 or email: hi.lokomotif@gmail.com

Participants:
Antanas Gerlikas
Jeronimas Seibutis
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Linas Blažiūnas
Mantas Talmantas
Rasa Puzinienė
Vytenis Burokas

Curators:
Milda Dainovskytė
Laurynas Skeisgiela

Graphic design:
Gailė Pranckūnaitė

Organiser:
Lentvaris Cultural Center

Project partially sponsored by:
Lithuanian Council for Culture
Ministry of Culture of the Republic of Lithuania
Trakai District Municipality

Partners:
„Lentvario kilimai“
„Statybų bazė“
Six Chairs Books
ArtBooks.lt
Vilnius Academy of Arts
Lithuanian Composers’ Union
Trakai l. Lentvaris Henrikas Senkevičius gymnasium
Trakai l. Lentvaris primary school
Trakai l. Lentvaris „Versmės“ gymnasium

Media partners:
„Trakų žemė“
„Galvė“

Naujienos iš interneto