Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų iškilmių šv. Mišių ir pamaldų laikas

Lentvario bažnyčios pagrindinis altorius. Irmos Stadalnykaitės nuotr.
 • balandžio 18-ąją (Didįjį Ketvirtadienį) 10 val. Vilniaus arkikatedroje bus aukojamos Krizmos Šv. Mišios. Jose dalyvauja arkivyskupijos kunigai. Kviečiame kartu pasimelsti!
 • balandžio 18-ąją Didžiojo Ketvirtadienio vakaro Paskutinės Vakarienės Šv. Mišiomis pradedame Velykinį Tridienį. Velykinis Tridienis – Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis, Didysis Šeštadienis ir Viešpaties Prisikėlimo Diena yra švenčiamos kaip viena iškilmė. Pasistenkime dalyvauti pamaldose visas dienas.
 • balandžio 18-ąją Didįjį Ketvirtadienį:
  17.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios (lenkų k.)
  19.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios (lietuvių k.)
  Tyli Švč. Sakramento adoracja iki 21 val.
 • balandžio 19-ąją Didįjį Penktadienį viso pasaulio bažnyčiose šv. Mišios nėra aukojamos.
  Mūsų bažnyčioje Didįjį Penktadienį bus visą dieną trunkanti Adoracija.
  09.00 – 10.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai I rožinis
  10.00 – 11.00 – PL Gyvojo Rožinio nariai I rožinis
  11.00 – 12.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai II rožinis
  12.00 – 13.00 – PL Gyvojo Rožinio nariai II rožinis
  13.00 – 14.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai III rožinis
  14.00 – 15.00 – PL Gyvojo Rožinio nariai III rožinis
  15.00 – 16.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai IV ir V rožiniai
  16.00 – 16.45 – PL Gyvojo Rožinio nariai IV ir V rožiniai
 • Didžiojo Penktadienio pamaldos:
  17.00 (lenkų k.)
  19.00 (lietuvių k.)
  Po pamaldų budėjimas prie kapo:
  21.00 – 22.00 – LT jaunimas
  22.00 – 24.00 – PL jaunimas
 • balandžio 20-ąją Didįjį Šeštadienį nuo 9 val. iki 18 val. kas valandą bus šventinami velykiniai valgiai.
  Kaip kiekvienais metais prašome parapijiečių paaukoti maisto parapijos varguoliams (dovanotą maistą galima palikti bažnyčioje).
  Velyknakčio Iškilmingos šv. Mišios Didįjį Šeštadienį:
  19.00 (lietuvių k.)
  22.00 (lenkų k.).
  Raginame atsinešti savo Krikšto žvakę (kas neturi, galės įsigyti paprastą žvakę, kurią uždegsime Krikšto pažadų atnaujinimo metu). Taip pat gerai būtų, kad atsineštumėte indelyje vandens, kuris bus pašventintas Velyknakčio apeigose.
 • Įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus:
  Didįjį Ketvirtadienį – už giesmės „Prieš taip didį“ giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą;
  Didįjį Penktadienį – už Kryžiaus pagarbinimą arba Kryžiaus kelią;
  Didįjį Šeštadienį – už Krikšto pažadų atnaujinimą.
  Didįjį Penktadienį privalomas pasninkas.
 • Velykų Sekmadienį Rezurekcija – Procesija ir Iškilmingos Šv. Mišios mūsų parapijoje:
  Trakų Vokė:
  7.00 (lietuvių k.)
  8.00 bendra procesija ir po betarpiškai Šv. Mišios (lenkų k.).Lentvaris:
  7.00 (lietuvių k.)
  9.00 (lenkų k.).
 • Velykų Pirmadienį šv. Mišios Lentvaryje:
  10.00 šv. Mišios (lenkų k.)
  12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)
 • Velykų Oktavoje melsimės už gyvuosius. Lapelyje užrašykime savo artimųjų vardus ir atneškime į zakristiją. Antradienį – šeštadienį šv. Mišios 17.00 (lenkų k.) ir 18.00 val. (lietuvių k. ).

 

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos informacija 

Šaltinis – <http://www.lentvarioparapija.lt/kategorija/skelbimai>.

 

Naujienos iš interneto