Šeštadienį bus įteikta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija

Kovo 9 d., šeštadienį, Signatarų namuose (Pilies g. 26, Vilnius) bus įteikta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija, renginys prasidės 11.00 val.

1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko premija skiriama kultūrininkui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo, lietuvybės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei žmonių gerovės kėlimo ir kuriam artimos Donato Malinausko puoselėtos vertybės. Šios premijos steigėjai – signataro vaikaitis Tadas Stomma su žmona Jadvyga, giminaitis Viktoras Jencius-Butautas su žmona Žiedūna.

Nuo 2012-ųjų Nepriklausomybės Akto signataro D. Malinausko premiją yra gavę šie kultūros, visuomenės veikėjai: mons. Alfonsas Svarinskas, „Vorutos“ steigėjas, leidėjas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius (2012), „Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva (2013), visuomenininkė, etnologė Nijolė Balčiūnienė (2014), politikas ir visuomenės veikėjas, buvęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Gintaras Songaila (2015), Lietuvos architektūros tyrinėtojas, istorikas dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas (2016), Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centro vadovas, Lituanistikos katedros profesorius dr. Alvydas Butkus (2017), dr. Vytautas Rubavičius (2018).

2019-aisiais signataro Donato Malinausko kultūros premija bus įteikta Rytų Lietuvos pedagogui, dailininkui, poetui, sąjūdininkui, aktyviam lietuviškosios kultūros puoselėtojui, kraštotyrinių, tautotyrinių savilaidos leidinių autoriui ir rengėjui Vytautui Dailidkai. V. Dailidka gimė 1937 m. kovo 28 d. Vygonių kaime, Varanavo r., Gardino sr., Naugarduko vaivadijoje, dabartinėje Gudijoje. Su didžiule pagarba ir liūdesiu jis mini savo tėvus – tėvą Vincą Dailidką, persekiotą ir kalintą lietuviškos „Ryto“ draugijos mokytoją, ir motiną Emiliją Miliauskaitę-Dailidkienę. V. Dailidka taip pat pasirinko pedagogo kelią – 1955 m. baigė Trakų pedagoginę mokyklą ir buvo paskirtas į Trakų r. Miciūnų septynmetę mokyklą, nuo 1956 m. dirbo Švenčionių rajono ir miesto mokyklose, 1959 m. sugrįžo dirbti mokytoju į Šalčininkų r. Eišiškių vidurinę mokyklą, kurioje ir pats buvo mokęsis. 1983 m. buvo paskirtas Eišiškių II-osios vidurinės mokyklos direktoriumi, o 1992 m. atkūrus lietuvišką Eišiškių vidurinę mokyklą jai vadovavo iki 2002 m., mokinius mokė dailės, vadovavo mokyklos kraštotyros muziejui. Besimokydamas Trakų pedagoginėje mokykloje ėmė kurti pirmuosius savo eilėraščius ir susipažino su tapybos, dailės pagrindais, o 1977 m. baigė Vilniaus dailės institutą.

Tradiciškai prieš įteikiant premiją už Nepriklausomybės Akto signataro D. Malinausko šeimą, artimuosius bus aukojamos šv. Mišios. Kaip ir pastaruosius kelerius metus šv. Mišias klebonas kunigas Algimantas Gaidukevičius aukos Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Mokyklos g. 2A, Onuškis, Trakų r.), būtent šios bažnyčios šventoriuje 1993 m. birželio 14 d. buvo perlaidoti tremtyje mirusio signataro palaikai. Šv. Mišios už signataro D. Malinausko šeimą vyks kovo 8 d., penktadienį, pradžia 18.00 val.

„Vorutos“ informacija

 Tel. pasiteirauti: 8 698 17049 (Viktoras Jencius-Butautas), 8 603 11117 (VšĮ „Vorutos“ fondas, Irma Stadalnykaitė)

Naujienos iš interneto