Prof. habil. dr. L. Mažylio knyga ir Nepriklausomybės akto kopija aukcione parduota už 1010 eurų

LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko LDK istorinę  ir kultūrinę atmintį puoselėjančių organizacijų iškilmingas labdaros pokylis. Šventės dalyvius palaimino Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas brolis, kunigas dr. Paulius Saulius Bytautas. Šventinio labdaros vakaro garbės svečias – mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habil. m. dr. ir visuomenės veikėjas Liudas Mažylis tarė sveikinimo žodį ir įteikė organizatoriams dovanas: knygą „Lietuvos valstybės atkūrimo procesas“ ir čia pat pasirašytą originalaus dydžio 2017 m. jo atrasto Vokietijoje Lietuvos Tarybos 1918 m. Vasario 16 d. Nutarimo dėl Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo originalo kopiją.

Šios dovanos prof. Liudo Mažylio ir renginio organizatorių bendru sutarimu buvo skirtos  labdaros aukcionui. Renginio dalyviai itin aktyviai varžėsi dėl šių vertingų prizų ir parduotos už aukščiausią pasiūlyta kainą, net už 1010€, o labdaros aukciono ir labdaros loterijos metu gautos lėšos 3200€ bus skiriamos Kauno „Arkos“ bendruomenei. Į šventinį vakarą pakviesti maloniai atvyko ir šios bendruomenės nariai ir globotiniai. Padėkoję labdaros vakaro dalyviams už dosnumą ir geranoriškumą, papasakojo apie savo veiklą, pakvietė apsilankyti ir susipažinti jų bendruomenės namuose.Visiems renginio dalyviams teko ir suvenyrai – „Arkos“  bendruomenės auklėtinių rankomis kurtos simbolinės dovanėlės – dailios žvakės. Tegu jų šildanti liepsna jungia visų mūsų kasdieną, kviečia gerumui, suburia prasmingiems darbams ir nuoširdžioms šventėms linkėjo bendruomenės nariai.

LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų vardu p. Danielius Vervečka  ir p. Artūras Giedraitis  įteikė profesoriui Liudui Mažyliui dokumentų, saugomu Lietuvos ir Vokietijos archyvuose, kopijas. Tai 1918 metų tarptautinis Lietuvos Tarybos susirašinėjimas dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo, bei už Lietuvos istorijos puoselėjimą apdovanojo LDK Atminties rūmų Didžiąja žvaigžde.
Pokylio metu taip pat iškilmingai buvo įteikti naujiems nariams Kilmės liudijimus, simboliniai LDK piliečių pasai, LDK kilmingųjų palikuonių vardiniai ženklai-insignijos.

LDK Atminties rūmai ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrija padeda atrasti giminės istorijas, sudaro genealoginius medžius ir patvirtina juos, bei įteikia tai liudijančius kilmės dokumentus. Jau ne vienas šimtas giminių atrado savo giminės istorijos šaknis, bei susipažino su naujais giminaičiais apie kuriuos net anksčiau nežinojo.

Organizatorių nuotr.

Šaltinis – https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/243465/l-mazylio-knyga-ir-nepriklausomybes-akto-kopija-aukcione-parduota-uz-1010-euru?fbclid=IwAR2mPLeoXzfZSD64GjSu52uERsUgZMaqY1tH4tQxFFXERAk-JajXMxp6x8A