NEGRĮŽTANTI SEKUNDĖ…

Lentvario tremtinių choras „Viltis“ 2018 m. vasario 16 d., minint LIETUVOS VALSTYBĖS ŠIMTMETĮ, koncertavo Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje
Ūkanota viskas pasauly šiam einančiam.
Akimirka tiktai!
Laikykis už jos!
Jinai tarp praeities ir skaitančios.
Gyvenimu vadinas tokios žinios.
Amžina ramybė širdies
vargu,
ar džiugins?
Ramybė piramidėm žiloms ji.
O
žvaigždei krentančiai
atitrūkusiai
liudys
Akimirka-tik-jinai
akinančiai šviesi!
Tegu pasaulis per šimtmečius lekia.
Man pakeliui ne visada su juo.
Tuomi branginu ir rizikuoju,
kad esu ant tako
Viena akimirka,
Viena!
Ir tik tuo…

DERBINIOVO ir ZACEPINO daina iš filmo „Sanikovo žemė“.

Kūriniui žilos širdies interesą turi „Vilties“ choro vienintelė rusų (slavų) tautos atstovė JELENA, tasai faktas turi trikalbio Lentvario gražų ir aiškų atspalvį!

Pagarbiai
choro vadovui
EUGENIJUI
Jonas Počepavičius-Davydonis
2019 01 24