LENTVARIO SONETAS…

Kalba lietuvių yra Dievas!/Ko pasimetę bėgate iš JO?/Lentvaryje-antai!!-su Ąžuolu bendauja Klevas/Sugrįžkite-iš-auto!!-deportacijos namo!/Čia Lietuva/Mažytis laisvas kraštas/Tėvynė JŪSŲ Prosenelių ir dainos/Didysis sugalvotas jų liepsnoja raštas/Teisybe žilos prie lango liūdinčios Mamos/O kas JŪS įžeidė prie Duonos vartų/Pilies tam kalaviją Trakų į mintis/ Ir pakartosma Vilkmergietiškai  tai šimtą kartų/Tegu nemiršta sužeista Viltis!

JŪS ne ereliams maistas,maitvanagiams balius/Tegu  išeis į šviesą kombinacijų vagis!/Bet čia prišoka Ąžuolas/Į jį vargeliai kelias/Grobuoniams paaukojamas Žaltys!/O  Ąžuolui į pagalbą mūsų Klevas!!/Grafų Tiškevičių atgimstanti pilis/Kalbos tik nusišypso geras Dievas/Lietuvių atsidūsta laukianti  šalis!

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS, 2019 01 07