TRYS DIENORAŠČIO SKEVELDROS…

Tariniai

Pavogti laisvę?/Slepias vagys!/Kokiu vardu pavadinai?/Banditas kapitalas,regis/Už grotų faktų sakiniai/Vengauji  priešų dėl  ramybės?/O nesulūžusi giesmė!/Senobinės tautos vienybės/Aukos nemiršta Giminė!/Nebenorime teisybės?/Tėvynė-Dievas lyg mada/Be sielos kalbančios esybės/Lūpom-ne-savo/mes KARTA!!/Ir taip nutikus,LIETUVĖLĖ/TAVY vadinamės kaip mes?/Jei imame į ranką gėlę/Išsaugoje gerumą nes/Su ja ir į kapus Tėvelių/Gal Prosenelio dar žinai?/Ar JUMS užtenka  mielo lapo?/O man pritrūksta,Milžinai!

Tamsus  gabalėlis

Vakar siaubė Nežinia/Lyg daržely dilgė/O ir gardžiavosi sapne!/Be mėnulio vilkė/Atsikėliau…ji yra!/Miegas tik pradingo/Apsigaubusi skara/Ji greta sustingo:/“Tu nežinios esi asmuo/Ir visi,kas gyvas/Nes skelbė pakely akmuo/Jog nusidėjęs  dyvas (…)“

Vidurnakčio profesorius

Būtis pasibeldė į langą/Ji ir basa,o ir nuoga!/Todėl nesivaipyti tenka/Kaimyno ašara tokia/“Mirštu“,-vaitojo Aleksandras/Madam arielkos šuliny!/O neseniai buvau aš mandras/Meilužių ir žmonos ugny/Tu geras…smuklę pažinojai/Atsimeni vadovavai?/Todėl profesorių šios būklės/Tarp nusivylusių gavai!!“

“Tau 100 gramų,Aleksandrai/Ir nedejuosi  širdimi/Bet 100 gramų,broli,antras/Tave pribaigsiąs mirtimi/Užeik… naktis yra apžlibus/Prisikėlimas-čia!!-viltis/Ir  marinuoti Dzūkų grybai/Tave, sakykim, pamatys“

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

1999–2018 12 21

Naujienos iš interneto