PAMĄSTYMAS PO NETEKTIES…

Marijona Radzevičienė
XXI amžius, nepateisinęs padorių žmonių lūkesčių,skausmingai-be!-skrupulų rieda  savo ketvirčio link. Dažnai atsisveikiname su XX amžiaus vidurio gimusiaisiais, puoselėjusiais Žmogaus orumą ir atjautą kaimynams bei draugams. Nežinome, kas bus po to, kai išsibaigs prieškario ir pokario vaikai?..
2018 m. lapkričio 25 d. į paskutinę kelionę palydėjome  buvusią ilgametę pradinių klasių mokytoją MARIJONĄ RADZEVIČIENĘ.
„Klevų alėja“ jautrių lentvariečių, o ir LPS „Bočiai“ miesto bendrijos aktyvo Širdies vardu užuojautą reiškia velionės Dukrai, atvykusioms į laidotuves Jos Pusseserėms, IŠĖJUSIOS į amžinus Žemės namus emigracijos Vaikaičiams ir Provaikaičiams, o čia – Vaikaitėms ir Provaikaičiams.
Laidotuvėse iš dzūkų Matuizų kaimo dalyvavo originalus Gedulo vargonininkas ir giesmininkas STASYS PUZAS

Naujienos iš interneto