Gedulo ir vilties giesmės

35272196_2320413498185423_3886648676474421248_o

Šiemet birželio keturioliktąją sukako 77-eri metai nuo dienos, kai Sovietų Sąjunga pradėjo okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimus. Į tremtį buvo išvežta apie 300 tūkstančius žmonių, iš kurių daugybė namo niekada ir nebesugrįžo.

35284226_2320413261518780_9156275130043727872_o

Prisimindami šių žmonių aukas ir patirtus vargus, lentvariečiai Gedulo ir vilties dienos pavakarę rinkosi į minėjimą prie Lentvario geležinkelio stoties. Čia skambėjo Lentvario politinių kalinių ir tremtinių choro „Viltis“ dainos apie tuos laikus, kai čia pat esančiais bėgiais prieš savo valią į nežinią buvo išvežti mūsų tautiečiai. Jų atminimui pagerbti Lentvario kultūros rūmai pakvietė uždegti žvakeles ir padėti gėlių. Prie šio gesto prisijungė ne tik Lentvario tremtiniai, jų artimieji, bet taip pat ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius bei Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Agata Mankeliūnienė. Po tylos minutės minėjimo dalyviai paskui priekyje nešamą trispalvę pajudėjo link Lentvario bažnyčios. Sustoję prie šventoriuje esančios Rūpintojėlio skulptūros, po keletą įkvepiančių žodžių tarė Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lentvario skyriaus pirmininkas Jonas Počepavičius ir Trakų r. savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, akcentavęs,  kad šią dieną, kai gedime ir prisimename, taip pat labai svarbu nepaskęsti kasdieniuose rūpesčiuose ir neprarasti vilties. Juk dėl svarbiausių vertybių – šeimos, tėvynės – galima iškęsti visus sunkumus.

35330725_2320413244852115_981773560441733120_o

Aštuonioliktą valandą Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje prasidėjo Šv. Mišios, kurias aukojo klebonas Gintaras Petronis. Jose melstasi už visus tremtinius, prisiminta ir tik prieš mėnesį mus palikusi Ona Čirienė – tremtinė, II-ojo laipsnio medaliu apdovanota „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“, aktyvi Nepriklausomybės atkūrimo dalyvė, meilę Tėvynei diegusi ir savo vaikams. Mišių metu skambėjo ir garbios viešnios, įžymios solistės Juditos Leitaitės atliekamos giesmės.

Lentvario kultūros rūmai dėkoja visiems, dalyvavusiems minėjime, bei renginio rėmėjai Trakų rajono savivaldybei. Linkime Jums visuomet saugoti protėvių atmintį ir branginti savo laisvę.

Lentvario kultūros rūmų informacija